ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σοφοκλέους: ποιες μετοχές πρωταγωνίστησαν στο 6μηνο

Στον «αφρό» της Σοφοκλέους αναδύθηκαν μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης που κατέγραψαν και τα υψηλότερα κέρδη, με την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2007. Η καλή πορεία του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, στη διάρκεια Ιανουαρίου-Ιουνίου 2007 που συνοδεύτηκε από νέα υψηλά 7,5 ετών του Γενικού Δείκτη, ωφέλησε τις εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης που είχαν υποαποδώσει σε σχέση με τον Ftse 20, την προηγούμενη διετία. Ωστόσο, η μετοχική άνοδος που κατεγράφη δεν συνοδεύτηκε από επιχειρηματικές εξελίξεις ή βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών, για τις συγκεκριμένες μετοχές που διακρίθηκαν, καθώς αρκετές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επανάκαμψης σε κερδοφόρες χρήσεις. Στις μετοχές με αρνητική απόδοση το α΄ εξάμηνο του 2007, συναντούμε μετοχές της υψηλής και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης αλλά και εισηγμένες με σχεδόν μηδενική εμπορευσιμότητα και διασπορά.

Η «απόβαση» των ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων στα blue chips και τις καλές επιχειρήσεις του Mid Cap 40 την τελευταία διετία, έχουν αφαιρέσει από τις εταιρείες με κεφαλαιοποίηση άνω των 100 εκατ. ευρώ το δικαίωμα να καταγράφουν υψηλές αποδόσεις.