ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οριακή αύξηση κερδών 1,35% από την J&P Αβαξ

Η επίδραση από την εξαγορά της εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ έγινε ορατή στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του ομίλου της J&P Αβαξ, μιας και τα ενοποιημένα μετά φόρων κέρδη κατέγραψαν οριακή άνοδο της τάξεως του 1,35% σε 15 εκατ. ευρώ, έναντι 14,8 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αντιθέτως, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 246,8 εκατ. ευρώ, έναντι 158 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2006, ήτοι σημείωσε άνοδο της τάξεως του 78,8%. Σε επίπεδο μητρικής η J&P Αβαξ κατέγραψε επίσης άνοδο του κύκλου εργασιών κατά 60,9% και συγκεκριμένα από 76 εκατ. ευρώ σε 122,4 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 64,67%, καθώς διαμορφώθηκαν σε 8,14 εκατ. ευρώ, έναντι 4,94 εκατ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε χθες η εταιρεία, ανέλαβε έργο ύψους 35 εκατ. ευρώ, έπειτα από σχετική σύμβαση που υπέγραψε με τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Το νοσοκομείο ανεγείρεται σε έκταση 70 στρεμμάτων επί της Εθν. Οδού Αγρινίου-Αντιρρίου και αποτελείται από συγκρότημα 13 κτιρίων. Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι 30 μήνες.