ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τη Eurobank Properties

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 350 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει η Eurobank Properties μετά την απόφαση που έλαβε η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Οπως τόνισε η διοίκηση της Eurobank Properties στην πρόταση προς τους μετόχους, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κρίνεται απαραίτητη για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματός της στο πλαίσιο της προσπάθειας εμπλουτισμού του χαρτοφυλακίου. Μάλιστα, όπως τόνισε ο κ. Αρ. Καρυτινός, επικεφαλής του κλάδου ακινήτων του ομίλου EFG Eurobank απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο μεσοπρόθεσμος στόχος είναι η αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της εταιρείας στα 2 δισ. ευρώ. Διευκρίνισε πάντως πως αυτό δεν είναι δεσμευτικό, δηλαδή δεν αποτελεί τον επίσημο στόχο του business plan της Properties. H αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 36,6 εκατ. νέων κοινών μετοχών με ονομαστική αξία 2,13 ευρώ και τους παλαιούς μετόχους να λαμβάνουν 3 νέες μετοχές για κάθε δύο παλαιές. H τιμή διάθεσης των μετοχών θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της εταιρείας το αμέσως προσεχές διάστημα, καθώς η γενική συνέλευση έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα.

Ο λόγος της καθυστέρησης είναι η αναταραχή που επικρατεί στις χρηματιστηριακές αγορές την περίοδο αυτή, όπως τόνισαν τα μέλη της διοίκησης της Eurobank Ρroperties.

Επίσης, χθες η εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή προσυμφώνου για την αγορά υπό κατασκευήν κτιρίου καταστημάτων στο Ιάσιο της Ρουμανίας. Κατά την ολοκλήρωση, το κτίριο θα έχει μικτή μισθώσιμη επιφάνεια 8.950 τ.μ. και έχει ήδη ενοικιαστεί στην SC Praktiker Romania SRL μέσω εγγυημένου 15ετούς συμβολαίου μίσθωσης. Ο εκμισθωτής παρέχει στον μισθωτή τρία δικαιώματα 5ετούς διάρκειας το κάθε ένα για την ανανέωση του μισθωτηρίου με τους ίδιους όρους. Το τίμημα για την απόκτηση του 99,99% των μετοχών της εταιρείας που κατέχει το εν λόγω ακίνητο έχει συμφωνηθεί στο ποσό των 14,5 εκατ. ευρώ, που υπολογίστηκε (για τους σκοπούς του τιμήματος εξαγοράς) επί τη βάσει μηδενικών υποχρεώσεων και δανείων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, «η συγκεκριμένη επένδυση θα χρηματοδοτηθεί από τη σκοπούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η παραπάνω επένδυση είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξή της».