ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπερκαλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς

Αύριο λήγει η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 1,35 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αύξηση έχει ήδη καλυφθεί και στελέχη της τράπεζας εκτιμούν ότι θα σημειωθεί σημαντική υπερκάλυψη του ποσού, καθώς πολλοί μέτοχοι έκαναν χρήση του δικαιώματος προεγγραφής.

Οι νέες μετοχές διατίθενται στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 1 νέα για κάθε 4 παλαιές προς 20 ευρώ έκαστη, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στους παλαιούς μετόχους να προεγγραφούν για την απόκτηση επιπλέον μετοχών στην τιμή διάθεσης, με ανώτατο όριο έως το 4πλάσιο του αριθμού των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης (εφόσον προκύψουν αδιάθετες μετοχές).

Στελέχη του ομίλου υπογραμμίζουν ότι η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του ομίλου ήταν απαραίτητη αφενός για την υποστήριξη των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά (τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο του μέσου όρου της αγοράς) και αφετέρου για χρηματοδότηση νέων εξαγορών τραπεζών στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί στο 4ετές επιχειρηματικό σχέδιο 2007 – 2010, στο τέλος της περιόδου το ενεργητικό θα φτάνει τα 65 δισ. ευρώ (από 30,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2006), οι χορηγήσεις τα 52 δισ. ευρώ (από 20,8 δισ. ευρώ το 2006) τα καθαρά κέρδη το 1 δισ. ευρώ, ενώ το δίκτυο καταστημάτων, εντός και εκτός Ελλάδος, θα αριθμεί τουλάχιστον τα 900 σημεία.

Με νέα δεδομένα

Ωστόσο η διοίκηση του Ομίλου Πειραιώς έχει ανακοινώσει ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου θα προχωρήσει στην αναθεώρηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Στελέχη της τράπεζας σημειώνουν ότι η αναθεώρηση υπαγορεύεται αφενός από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με τους οποίους «τρέχει» η τράπεζα το 2007 και αφετέρου από τα νέα δεδομένα και τις νέες δυνατότητες που δημιουργεί η μεγάλη αύξηση κεφαλαίου. Κύριο σημείο του νέου επιχειρησιακού σχεδίου είναι η επίτευξη των οικονομικών στόχων που είχαν τεθεί για την επόμενη τετραετία, ένα χρόνο νωρίτερα. Δηλαδή ο διπλασιασμός των βασικών μεγεθών (σε σχέση με αυτά της χρήσης 2006) του Ομίλου Πειραιώς μέχρι το τέλος του 2009.