ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοιχτός ο δρόμος για την Εναλλακτική Χρηματιστηριακή Αγορά

Το πράσινο φως για τη λειτουργία της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α) άναψε χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ ήδη έχουν καταθέσει αιτήσεις εισαγωγής αρκετές εταιρείες που προέρχονται από τον κλάδο του παιδικού ρουχισμού, των τροφίμων-γλυκών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Χ.Α. Σπύρο Καπράλο, η (ΕΝ.Α) θα ξεκινήσει να λειτουργεί μέσα στον Οκτώβριο, με αρχικά 5 έως 10 εταιρείες.

Η νέα χρηματιστηριακή αγορά απευθύνεται: α) σε μη εισηγμένες εταιρείες που αναζητούν χρηματοδότηση και εύκολη πρόσβαση στη δευτερογενή αγορά, β) σε επενδυτές που αναζητούν νέες μορφές επένδυσης, εν γνώσει του υψηλού ρίσκου της αγοράς και γ) σε εισηγμένες εταιρείες που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να επιβαρύνονται με υψηλότερο κόστος παραμονής

Για να εισαχθεί μία εταιρεία στην (ΕΝ.Α) απαιτείται: 1) Ελάχιστα ίδια κεφάλαια 1 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση κατά τον χρόνο έγκρισης της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών στο Χ.Α. 2) Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για 2 τουλάχιστον χρήσεις πριν από την έγκριση διαπραγμάτευσης. 3) Δυνατότητα εισαγωγής και με 1 οικονομική χρήση, κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης από τον Σύμβουλο Εισαγωγής. 4) Η εταιρεία μπορεί να έχει ζημιογόνες χρήσεις, αλλά εφόσον υπάρχουν, οι συσσωρευμένες ζημιές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 50% των Ιδίων Κεφαλαίων. 5) Φορολογικός Ελεγχος: απαιτείται, αλλά δεν είναι υποχρεωτικός για τις 2 τελευταίες δημοσιευμένες χρήσεις. Στην περίπτωση εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για λιγότερες από δύο χρήσεις δεν απαιτείται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου. 6) Διασπορά: τουλάχιστον 10% του συνόλου των μετοχών κατανεμημένο σε τουλάχιστον 50 πρόσωπα.

Το εφάπαξ του δικαιώματος εισαγωγής είναι 7.500 ευρώ, τα έξοδα εξέτασης της αίτησης 4.500 ευρώ (σε περίπτωση εισαγωγής το ποσό συμψηφίζεται με τα εφάπαξ δικαιώματα εισαγωγής), η ετήσια συνδρομή 4.000 ευρώ, ενώ δεν θα υπάρχουν τέλη για τον Σύμβουλο Εισαγωγής.

Για την οικειοθελή διαγραφή των μετοχών απαιτείται απόφαση Γ.Σ. με 95%. Το Χ.Α. δύναται να διαγράφει τις μετοχές ενδεικτικώς στις περιπτώσεις που: α) παραμένουν σε αναστολή 1 έτους, β) αρνητική καθαρή θέση, γ) δεν έχουν παραγωγική δραστηριότητα, δ) μη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, ε) μη εξεύρεση συμβούλου για 1 έτος.