ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θετικό κλίμα στην Προοδευτική μετά τα κέρδη του α΄ εξαμήνου

Αισιόδοξη εμφανίζεται η διοίκηση της Προοδευτικής για την περαιτέρω βελτίωση της εικόνας των μεγεθών της εταιρείας και κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, μετά την ανάκαμψη που σημειώθηκε τους πρώτους έξι μήνες της τρέχουσας χρήσης. Παρόλα αυτά, διατηρείται ο στόχος για τον περιορισμό του κόστους παραγωγής και λειτουργίας.

Παράλληλα, η διοίκηση θα επιχειρήσει να εισέλθει σε νέους τομείς δραστηριότητας που θα ενισχύσουν τα έσοδα και θα προσφέρουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, απ’ ό,τι ο κλάδος των δημοσίων έργων, όπου ούτως ή άλλως, η Προοδευτική έχει φθίνουσα παρουσία.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 10,5 εκατ. ευρώ, έναντι 7,15 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2006. Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη ύψους 2,22 εκατ. ευρώ (προ φόρων), έναντι ζημιών 1,97 εκατ. ευρώ. Αυτό επιτεύχθηκε λόγω της εγκατάλειψης των έργων στη Ρουμανία που είχαν αρνητικό αποτέλεσμα στην κερδοφορία, με αποτέλεσμα το περιθώριο κέρδους για το πρώτο εξάμηνο να αυξηθεί σε 27,6%, έναντι 15,6% κατά το προηγούμενο έτος. Σε ενοποιημένη βάση, το μεικτό περιθώριο κέρδους είναι ακόμα μεγαλύτερο σε 28,6% από 14,4%.

Στο προσεχές μέλλον, η Προοδευτική προβλέπεται να επιχειρήσει την είσοδό της σε νέους τομείς, όπως η αγορά ακινήτων, τα έργα ΣΔΙΤ, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, αλλά και τα φωτοβολταϊκά συστήματα.