ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AGENDA

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ

Εκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 08/09/2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.

Επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, κατόχων κοινών μετοχών, στις 10/09/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στην έδρα της εταιρείας (Θέση Πετρέζα, Σπάτα Αττικής).

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.

Επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, στις 10/09/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στην έδρα της εταιρείας (Θέση Πετρέζα, Σπάτα Αττικής).

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.

Α΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 12/09/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Πεντέλης 14, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής.

Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 12/09/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Λεωφόρος Αγ. Ιωάννη (Διυλιστηρίων), περιοχή Αγ. Ιωάννης, στον Ασπρόπυργο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

F.Η.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, την 14/09/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Ν. Δράμας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Α΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, στις 17/09/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για τους κατόχους κοινών μετοχών και ώρα 13.30 για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Ριζαρείου 3, 15233 Χαλάνδρι.

ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Α΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, κατόχων κοινών μετοχών, στις 18/09/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι.

Β΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρείας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, στις 18/09/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι.