ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξανόμενα το ποσοστά ξένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο

Ενα παράδοξο φαινόμενο σημειώθηκε στα στατιστικά στοιχεία του Αυγούστου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι αλλοδαποί επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, ωστόσο συνεχίζουν να αυξάνουν το ποσοστό τους στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. Αυτό εξηγείται καθώς η πλειοψηφία των μετοχών που κατέχουν οι αλλοδαποί επενδυτές είναι τα blue chips, που είχαν και τις μικρότερες απώλειες στις διακυμάνσεις του Αυγούστου. Η συμμετοχή των ξένων στο Χ.Α. εμφανίζεται αυξημένη τον Αύγουστο για το σύνολο των εισηγμένων καθώς ανήλθε στο 52,22% από 51,73% τον Ιούλιο. Από την αρχή του 2007 η καθαρή εισροή κεφαλαίων από ξένους επενδυτές έχει φτάσει τα 5,165 δισ. ευρώ. Στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης η συμμετοχή τους έφτασε στο 55,34% (από 55,07%) και στη μεσαία και μικρή στο 19,48% (από 18,61%). Για τις μετοχές του FTSE/Athex 20 η συμμετοχή των ξένων ανήλθε στο 57,77% (από 58,34%), για τις μετοχές του FTSE/Athex Mid 40 στο 42,47% (από 42,90%) και για τις μετοχές του FTSE/Athex Small Cap 80 στο 22,38% (από 21,06%). Οι Ελληνες επενδυτές εμφανίζονται συνολικά αγοραστές με εισροές 928,37 εκατ. ευρώ (1,05 δισ. ευρώ από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 36,55 εκατ. ευρώ από ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες), ενώ οι Ελληνες ιδιώτες εμφανίζονται πωλητές με 77,12 εκατ. ευρώ. Η αξία συναλλαγών στο Χ.Α. τον Αύγουστο 2007 έφθασε τα 9,33 δισ. ευρώ αυξημένη κατά 79% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2006 (5,21 δισ. ευρώ). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε μείωση κατά 29,9%.