ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιτυχής η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου Πειραιώς παρά τη δυσμενή διεθνή συγκυρία. Η αύξηση υπερκαλύφθηκε κατά 1,78 φορές συγκεντρώνοντας συνολικά κεφάλαια ύψους 2,40 δισ. ευρώ έναντι 1,35 δισ. ευρώ που ήταν το ποσό της αύξησης.

Στελέχη του Ομίλου Πειραιώς σημειώνουν με ικανοποίηση ότι η επιτυχία της αύξησης και η μεγάλη συμμετοχή των ξένων σε μια δύσκολη συγκυρία αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο για την τράπεζα, αλλά το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την εγχώρια οικονομία ευρύτερα.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών που ζητήθηκε τόσο από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης όσο και από αυτούς που είχαν το δικαίωμα προεγγραφής, ανήλθε σε 120,1 εκατομμύρια μετοχές, έναντι 67,5 εκατ. που είναι οι νέες μετοχές προς διάθεση.

Η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του ομίλου ήταν απαραίτητη για την υποστήριξη των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά και την υλοποίηση των φιλόδοξων σχεδίων επέκτασης του ομίλου στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με στελέχη της τράπεζας, σύντομα θα πραγματοποιηθεί αναθεώρηση των στόχων που είχαν τεθεί στο 4ετές επιχειρηματικό σχέδιο 2007 – 2010 ενσωματώνοντας τις νέες προοπτικές και δυνατότητες που δημιουργεί η κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας. Υπενθυμίζουμε ότι οι κύριοι στόχοι του επιχειρησιακού σχεδίου ήταν μέχρι το τέλος του 2010 το ενεργητικό να φτάνει τα 65 δισ. ευρώ (από 30,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2006), οι χορηγήσεις τα 52 δισ. ευρώ (από 20,8 δισ. ευρώ το 2006) τα καθαρά κέρδη το 1 δισ. ευρώ, ενώ το δίκτυο καταστημάτων, εντός και εκτός Ελλάδος, να αριθμεί τουλάχιστον τα 900 σημεία. Πλέον, με την αναθεώρηση του σχεδίου, κύρια επιδίωξη του ομίλου θα είναι η επίτευξη των παραπάνω στόχων μέχρι το τέλος του 2009.

Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση κεφαλαίου θα αρχίσει στο Χρηματιστήριο Αθηνών την προσεχή Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2007.