ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο όμιλος Υγεία εισήλθε στην εμπορία φαρμάκων με τη θυγατρική Y-PHARMA

Στον τομέα της εμπορίας φαρμάκων εισήλθε και επισήμως ο όμιλος Υγεία, καθώς εχθές πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της θυγατρικής του εταιρείας Y-PHARMA, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη Λυκόβρυση Αττικής.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Y-PHARMA, η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία φαρμακευτικών ειδών και ειδών γενικής χρήσης, συμμετέχει με 85% το Υγεία και με 15% το «Μ. Α. Remedy – Medical Ltd». Ο αναπτυξιακός της σχεδιασμός προσβλέπει στον εφοδιασμό με φαρμακευτικά είδη των φορέων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα υγείας (νοσηλευτήρια, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης κ.λπ.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Υγεία, εξάλλου, ανακοίνωσε πρόσφατα την υπογραφή σύμβασης με την ασφαλιστική εταιρεία Allianz και ήδη εξυπηρετούνται όλοι οι ασφαλισμένοι του της εν λόγω εταιρείας.

Επίσης, μεταξύ των συνεργειών που έχουν αποφασίσει να υλοποιήσουν οι εταιρείες ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, είναι και όσες αφορούν τις προμήθειες των υλικών. Με γνώμονα τη μείωση του κόστους προμηθειών και την εξασφάλιση καλύτερων οικονομικών αποδόσεων για τις εταιρείες αλλά και την εξασφάλιση καλύτερων τιμών για τους νοσηλευόμενους σε αυτές, η επιτροπή συνεργειών των εταιρειών ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ έχει αποφασίσει να ενοποιήσει τις προμήθειες.

Εν τω μεταξύ, το εισηγμένο θεραπευτήριο παρέχει πλέον και υπηρεσίες ρομποτικής ιατρικής, που αποτελεί την πιο πρόσφατη και επαναστατική εξέλιξη στον τομέα της λαπαροσκοπικής και ελάχιστα τραυματικής χειρουργικής.

Ετσι, εντός του νοσοκομείου εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το Σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής τελευταίας γενιάς, da Vinci S (Stream Line). Το εγκεκριμένο από το FDA Σύστημα da Vinci S πραγματοποιεί όλο το φάσμα των λαπαροσκοπικών εγχειρήσεων αλλά και μεγάλο ποσοστό των έως σήμερα συμβατικών επεμβάσεων.