ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Ανέτοιμες οι τράπεζες για την Οδηγία MiFID»

Τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις για αξιόπιστη και διαφανή παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, σύμφωνα με τους κανόνες της οδηγίας MiFID. Η πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων θα πρέπει από την 1η Νοεμβρίου, να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένους κανόνες, που θα διασφαλίζουν την πληροφόρηση με σαφή, ακριβή – μη παραπλανητικό – και έντιμο τρόπο.