ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο όμιλος Attica ενισχύει τον στόλο της Αδριατικής με δύο πλοία

Εναντι 30,4 εκατ. ευρώ ο ακτοπλοϊκός όμιλος Attica προχωρά στην απόκτηση δύο φορτηγών – οχηματαγωγών πλοίων τύπου Ro-Ro. Τα πλοία είναι κατασκευής 1998 και 1999 ενώ η παραλαβή των πλοίων θα γίνει εντός του προσεχούς Οκτωβρίου. Η διοίκηση με επικεφαλής τον εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλο ενισχύει τον στόλο της, προκειμένου να διατηρήσει την πρώτη θέση από πλευράς μεριδίων αγοράς στη θαλάσσια οδό της Αδριατικής θάλασσας. Να υπενθυμίσουμε ότι στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας η διοίκηση της Attica Group με επιστολή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διέψευσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ιταλικός ακτοπλοϊκός όμιλος Grimaldi -που έχει το 14% της ΑΝΕΚ- εξεδήλωσε ενδιαφέρον για την εξαγορά της Attica Συμμετοχών. Τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2007 του Ομίλου Attica Συμμετοχών παρουσίασαν ενοποιημένες πωλήσεις στα 144,8 εκατ. ευρώ έναντι 133,1 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2006 και ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 30,1 εκατ. ευρώ από 22 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group, στα οποία περιλαμβάνονται έκτακτα κέρδη 12,5 εκατ. ευρώ από την πώληση του Superfast X και κέρδη 27,7 εκατ. ευρώ από συμμετοχές και χρεόγραφα που αφορούν την πώληση του ποσοστού συμμετοχής της Attica Group στο μετοχικό κεφάλαιο των Μινωικών Γραμμών, παρουσιάζουν καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 42,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

Σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση ότι τα συγκριτικά στοιχεία του 2006 αναφέρονται στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες και δεν περιλαμβάνουν αυτές τριών Superfast που ήταν δρομολογημένα στις γραμμές της Βαλτικής θάλασσας και πωλήθηκαν τον Απρίλιο 2006. Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία του α΄ εξαμήνου 2007 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με αυτά του 2006 λόγω μεταδρομολόγησης τριών πλοίων του Ομίλου και της προσθήκης ενός νεοαποκτηθέντος πλοίου της Blue Star Ferries τον Αύγουστο 2006.