ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στον τομέα των γενικών ασφαλίσεων εισέρχεται η Εμπορική

Στη σύσταση νέας εταιρείας γενικών ασφαλίσεων προσανατολίζονται η Credit Agricole και η Εμπορική Τράπεζα, επιλέγοντας το μοντέλο της αυτόνομης δραστηριοποίησής της και στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων. Η απόφαση σύστασης νέας εταιρείας για τον κλάδο των γενικών, έρχεται λίγο καιρό μετά τη μεταβίβαση του Φοίνικα στη γαλλική Groupama και δείχνει το ενδιαφέρον του ομίλου να παραμείνει στον συγκεκριμένο τομέα, μέσα από ένα νέο μοντέλο, που δεν θα φέρει τα βάρη μιας παραδοσιακής ασφαλιστικής εταιρείας. Σημειώνεται ότι αντίστοιχη πολιτική έχει επιλέξει ο όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας και για τον κλάδο ζωής, μέσα από την Emporiki Life, προωθώντας τον κύριο όγκο των ασφαλιστικών εργασιών μέσω του bankassurance. Στη νέα εταιρεία, ο όμιλος της Εμπορικής θα διοχετεύει ασφαλιστικές εργασίες κυρίως retail, στοχεύοντας σε ένα πιο αποτελεσματικό και λιγότερο κοστοβόρο τρόπο ανάπτυξης εργασιών του κλάδου γενικών, που χαρακτηρίζεται από χαμηλή διείσδυση στην αγορά και χαμηλά περιθώρια κέρδους.

Το μοντέλο ανάπτυξης που επιλέγει με τη σειρά του και ο όμιλος της Εμπορικής, φέρεται να είναι πιο κοντά στον επιτυχημένο τρόπο που δουλεύει ο πρώτος διδάξας του είδους, ο όμιλος της Eurobank, που δραστηριοποιείται στον κλάδο ζωής και γενικών μέσω δύο αυτόνομων ασφαλιστικών εταιρειών, της Efg Ασφαλιστικής και της Εurolife.

Αντίθετα, διαφορετικό είναι το μοντέλο που έχει επιλέξει η Alpha Bank, για την Alpha Ασφαλιστική της ΑΧΑ. Η συμφωνία μεταβίβασης συνοδεύθηκε από την υπογραφή 20ετούς αποκλειστικής συνεργασίας, με συνέπεια ο όμιλος της Alpha Bank, να έχει επικεντρώσει την ασφαλιστική του δραστηριότητα αμιγώς στην ασφάλιση των δανείων, ενώ παράλληλα διατηρεί μια πρακτορειακή εταιρεία, στην οποία διοχετεύονται οι προμήθειες από τις σχετικές εργασίες. Μεικτό είναι το μοντέλο με βάση το οποίο δραστηριοποιείται ο όμιλος της Πειραιώς, ο οποίος πρόσφατα αποφάσισε τη μεταβίβαση του 50% που κατείχε στην ασφαλιστική εταιρεία ING Πειραιώς Ζωής, στον όμιλο της ING. Αντί της μετοχικής συμμετοχής, ο όμιλος της Πειραιώς υπέγραψε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας για 10 χρόνια, για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων ζωής. Αντίθετα στον κλάδο γενικών, ο όμιλος της τράπεζας Πειραιώς, συμμετέχει με ποσοστό 30% στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Πίστης, με την οποία συνεργάζεται και σε προϊοντικό επίπεδο, χωρίς όμως η συνεργασία αυτή να έχει τον χαρακτήρα αποκλειστικότητας. Η επιλογή αυτή του δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσει παράλληλες συνεργασίες και με άλλες ασφαλιστικές, όπως είναι η Ορίζων και η Ευρώπη, που εξετάζουν τον ενδεχόμενο συγχώνευσής τους με την Ευρωπαϊκή Πίστη.