ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η διάθεση του νέου προϊόντος της Εθνικής, «FTSE Αυτόματη Επιλογή σε Ευρώ» 17 – 24 Σεπτεμβρίου

Ενα νέο επενδυτικό – καταθετικό προϊόν σε ευρώ της σειράς κεφάλαιο plus θα διαθέτει η Εθνική Τράπεζα από τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου έως και τις 24 Σεπτεμβρίου.

Τα προϊόντα «κεφάλαιο plus» είναι ειδικής μορφής προθεσμιακές καταθέσεις που παρέχουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη και δυνατότητα απόδοσης μεγαλύτερης από τα απλά καταθετικά προϊόντα, η οποία εξαρτάται από την πορεία των οικονομικών δεικτών που συνδέονται με την επένδυση.

Το νέο προϊόν, FTSE Αυτόματη Επιλογή σε Ευρώ, είναι τετράμηνης διάρκειας (24/9/2007-24/1/2008) και προσφέρει δυνατότητα αυξημένης απόδοσης συνδεδεμένης με το χρηματιστηριακό δείκτη FTSE/ASE-20. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι η θέση του επενδυτή ως προς την πορεία του δείκτη δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά προσδιορίζεται από την τιμή του δείκτη στις 24/10/ 2007 (Ενδιάμεση Τιμή). Αν η Ενδιάμεση Τιμή είναι υψηλότερη της Τιμής Εναρξης ο επενδυτής αποκτά θέση αγοράς ως προς το δείκτη, ενώ αν είναι χαμηλότερη της Τιμής Εναρξης αποκτά θέση πώλησης.

Πέραν της απόλυτης προστασίας του αρχικού κεφαλαίου του στη λήξη του προϊόντος, εξασφαλίζει 1,00% εγγυημένη απόδοση (μεικτή, ετησιοποιημένη), ενώ ανάλογα με την πορεία του δείκτη FTSE/ASE 20 έχει τη δυνατότητα επίτευξης απόδοσης 7,25% (μεικτή, ετησιοποιημένη). Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής στο προϊόν είναι 5.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το τριετούς διαρκείας προϊόν Κεφάλαιο Plus Lillium Anthisis in Euro», στη λήξη του 1ου έτους απέφερε στους επενδυτές ιδιαίτερα σημαντική απόδοση, που ανήλθε στο 11,05% (μεικτή απόδοση). Με το εν λόγω προϊόν συνδυάζεται αποτελεσματικά η επίτευξη απόδοσης σημαντικά μεγαλύτερης από τα κλασικά καταθετικά προϊόντα, με την παροχή απόλυτης εγγύησης στο αρχικό κεφάλαιο επένδυσης. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, που είναι σχεδιασμένα για να αξιοποιούν τις εκτιμήσεις για την πορεία των ελληνικών και διεθνών αγορών προς το συμφέρον των επενδυτών.