ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με επιτυχία έληξε η αύξηση κεφαλαίου της Eurobank EFG

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank EFG ύψους 1,229 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο της αύξησης, θα εκδοθούν 61.444.496 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ και με τιμή διάθεσης 20 ευρώ ανά μετοχή, για τις οποίες ενεγράφη περίπου το 97,47% των μετόχων. Από τις 1.554.008 αδιάθετες μετοχές, οι 754.178 διατέθηκαν κατά προτεραιότητα στο προσωπικό που είχε υποβάλει σχετική αίτηση με μέγιστο αριθμό 200 μετοχές ανά άτομο και τιμή διάθεσης 20 ευρώ ανά μετοχή. Από τις εναπομείνασες αδιάθετες μετοχές που διατέθηκαν στους μετόχους που έχουν προεγγραφεί, θα ικανοποιηθεί αναλογικά το 4,87% της σχετικής ζήτησης καθώς οι παλαιοί μέτοχοι, ασκώντας το σχετικό δικαίωμα, προεγγράφησαν για 16.410.085 νέες μετοχές ύψους 328,2 εκατ. ευρώ. Ετσι, η συνολική ζήτηση από εργαζόμενους και μετόχους υπερκάλυψε τις αδιάθετες μετοχές κατά περίπου 11 φορές.

Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση, ο Ομιλος Eurobank θα επιταχύνει τους ρυθμούς οργανικής ανάπτυξης και θα συνεχίσει να επεκτείνει τις δραστηριότητές του, τόσο στις χώρες που ήδη έχει παρουσία, όσο και σε νέες χώρες. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο Ομιλος Eurobank EFG έχει παρουσία εκτός Ελλάδος σε επτά χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Πολωνία, Ουκρανία, Τουρκία, Κύπρο) έχοντας επενδύσει 1,5 δισ. ευρώ. Το συνολικό δίκτυο ανέρχεται σε 1.400 καταστήματα και σημεία πώλησης, όπου απασχολούνται 21.000 άτομα προσωπικό. Σημειώνεται ότι με βάση τους χρηματοοικονομικούς στόχους που έχουν ανακοινωθεί τα καθαρά κέρδη του ομίλου θα ανέλθουν το 2007 συνολικά σε 820 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.