ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προτεραιότητα στην τουριστική διαφήμιση για Ελλάδα – Κύπρο

Σε διαδικασία προετοιμασίας βρίσκονται παγκοσμίως οι τουριστικοί προορισμοί, μεταξύ αυτών η Ελλάδα και η Κύπρος, για τη δημιουργία των διαφημιστικών τους εκστρατειών εν όψει της σεζόν του 2008 προκειμένου, σταδιακά, από τον Νοέμβριο να τρέξουν τις καμπάνιες τους στις χώρες-πηγές άντλησης επισκεπτών.

Ειδικότερα, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τον σχεδιασμό και την παραγωγή του δημιουργικού μέρους της διαφημιστικής εκστρατείας του Οργανισμού για την προσεχή τουριστική σεζόν.

Προσφορές έως 25/9

O διαγωνισμός αφορά και μέρος αναπαραγωγών του δημιουργικού υλικού για έκτακτες διαφημιστικές ενέργειες. Η προθεσμία για την κατάθεση των προσφορών λήγει στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι ύψους 2.250.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και τυχόν νομίμων κρατήσεων επί του ανωτέρω ποσού. Το επόμενο βήμα είναι να οριστικοποιηθεί το σύνολο του ποσού που θα διατεθεί για την προβολή του ελληνικού τουρισμού τόσο στις ξένες αγορές όσο και στο εσωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την σεζόν 2006-2007 το κονδύλι που διατέθηκε για τη διαφήμιση του ελληνικού τουρισμού άγγιξε τα 18 εκατ. ευρώ. Περίπου το ίδιο ποσό διατέθηκε και θα πρέπει να προστεθεί στο σύνολο του προϋπολογισμού για τις πρόσθετες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την προβολή του ελληνικού τουρισμού, τη συμμετοχή σε εκθέσεις κ.ά.

Πάντως, η επικοινωνιακή ομάδα που θα διαμορφώσει την καμπάνια για την τουριστική σεζόν 2007-2008 έχει ένα πρόσθετο εφόδιο σε σχέση με το παρελθόν. Και αυτό είναι τα συμπεράσματα του έργου για την ανάπτυξη της στρατηγικής μάρκετινγκ και του συστήματος ταυτότητας του ελληνικού τουρισμού από τον εξειδικευμένο στρατηγικό σύμβουλο που έχει προσλάβει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.

Δημογραφικά

Για παράδειγμα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δημογραφικά χαρακτηριστικά γεωγραφικών ζωνών-στόχων για την «άντληση» τουριστών στην Ελλάδα καθώς και οι μέθοδοι προσέλκυσης επισκεπτών με ειδικά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ποσοστό 25% των Ευρωπαίων βρίσκεται σε ηλικία άνω των 65 ετών. Τα ενδιαφέροντα αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι διαφορετικά από άλλες ηλικιακές ομάδες και ανάλογα θα πρέπει να είναι τα μέσα προσέλκυσής τους σε έναν προορισμό. Επίσης, περίπου 46 εκατ. Ευρωπαίοι βρίσκονται σε νοικοκυριά ενός ατόμου. Ενα άλλο στοιχείο το οποίο αναφέρθηκε σε σχέση με τις ΗΠΑ είναι ότι ποσοστό 46% Αμερικανών που εργάζεται δεν έχει παντρευτεί. Μία ομάδα 22 εκατ. Ευρωπαίων με ειδικές ανάγκες μπορεί, θέλει και έχει την οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσει διακοπές. Το έτος 1900 ποσοστό, μόλις, 5% μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί στα δημιουργικά επαγγέλματα όταν το 1980 το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε 18% και σήμερα σε ποσοστό 30%. Μάλιστα, ποσοστό 50% των επαγγελμάτων αυτών υφίσταται ως δραστηριότητα στις μεγάλες πόλεις.

Τα τρία στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα δημιουργικά επαγγέλματα ως προς την διαφορετικότητά τους είναι το ταλέντο, η τεχνολογία και η ανοχή. Οι επαγγελματίες αυτοί αποτελούν δυνητικούς επισκέπτες για κάθε προορισμό. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να ληφθεί ο ανταγωνισμός που έχει ενταθεί μεταξύ των προορισμών. Για παράδειγμα, το 1950 το 97% της ταξιδιωτικής κίνησης κατευθυνόταν σε 15 τουριστικούς προορισμούς όταν το 1999 το ποσοστό αυτό είχε μειωθεί στο 67%.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Κύπρος έχει προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό και την αγορά χώρου και χρόνου στα διαφημιστικά Μέσα για την υλοποίηση των διαφημιστικών εκστρατειών του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, την προσεχή τουριστική σεζόν. Ο διαγωνισμός αφορά 12 αγορές. Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων έπειτα από σχετική παράταση που δόθηκε λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Ο προϋπολογισμός της καμπάνιας συνολικά φθάνει περίπου τα 13 εκατ. ευρώ.