ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Οι ρυθμίσεις στις τηλεπικοινωνίες προκαλούν ζημίες στην οικονομία»

Αυξάνει η πίεση από τη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών εν όψει της αναθεώρησης του κανονιστικού πλαισίου των επικοινωνιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την περασμένη Παρασκευή, ο European Telecommunications Network Operators Association ή ETNO έδωσε στη δημοσιότητα μελέτη της εταιρείας LECG Ltd., σύμφωνα με την οποία, η ρύθμιση της αγοράς τηλεπικοινωνιών επιφέρει μεγάλη ζημία τόσο στη συγκεκριμένη βιομηχανία όσο και στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο ΕΤΝΟ, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα 41 πρώην μονοπωλιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, ανέφερε ότι η ρύθμιση σήμερα εστιάζεται στην εύκολη πρόσβαση των εναλλακτικών παρόχων στον τοπικό βρόχο του δικτύου των κυρίαρχων παρόχων. Πρόκειται για το λεγόμενο last mile του χάλκινου δικτύου των ευρωπαϊκών κυρίαρχων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, στο οποίο οι εναλλακτικοί πάροχοι μέσω της υπηρεσίας αδεσμοποίητης πρόσβασης (LLU) αποκτούν τον έλεγχο του συνδρομητή.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η πολιτική αυτή περιορίζει αφενός μεν τη συγκεκριμένη αγορά, αφετέρου δε την Ευρώπη, η οποία μπορεί τεχνολογικά να εγκλωβιστεί στα χάλκινα δίκτυά της, αφήνοντας κατά μέρος άλλες υποσχόμενες τεχνολογίες, όπως είναι η καλωδιακή πρόσβαση μέσω οπτικής ίνας, η ασύρματη πρόσβαση κ.λπ. «Είμαστε ανήσυχοι επειδή, αντί να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία νέων δικτύων πρόσβασης, η συζήτηση σήμερα περιορίζεται στην αναθεώρηση των μέτρων ρύθμισης της αγοράς πρόσβασης, ειδικά μέσω του μέτρου του λειτουργικού διαχωρισμού», δήλωσε ο διευθυντής του ETNO κ. Μichael Βartholomew.

Η μελέτη της LECG, σύμφωνα με κάποιες παραδοχές που πραγματοποίησε, ανέφερε ότι μια μείωση της χρέωσης κατά 10% στην υπηρεσία LLU μπορεί να κοστίσει στην Ευρώπη σε μια περίοδο 8ετίας την απώλεια πάνω από 200.000 θέσεις εργασίας και αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ κατά 34 δισ. ευρώ.

Τη μελέτη της LECG επέκρινε σφοδρά ο European Competitive Telecomminication Association (ECTA), που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των νεοεισερχόμενων (εναλλακτικών) τηλεπικοινωνιακών φορέων στην αγορά. Σε μελέτη του στις αρχές του 2007 εκτίμησε ότι οι 15 χώρες της Ε.Ε. στερούνται επενδύσεων περίπου 16 δισ. ευρώ από εναλλακτικούς παρόχους, εξαιτίας της μη συνεκτικής ρύθμισης της αγοράς και της αδυναμίας δημιουργίας ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος που θα επιφέρει τον ανταγωνισμό.

Η Ε.Ε., η οποία στοχεύει να φέρει το πακέτο των νέων κανονιστικών μέτρων μέσα στο φθινόπωρο, βλέπει την κόντρα αυτή με κατανόηση. «Είναι κατανοητό οι κυρίαρχοι και οι νεοεισερχόμενοι πάροχοι να βομβαρδίζουν τις Βρυξέλλες με μελέτες και άλλα έγγραφα επηρεασμού (lobbying papers)», είπε εκπρόσωπος της αρμόδιας επιτρόπου κ. Β. Ρέντινγκ.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα συμπεριλάβει στο νέο πακέτο μέτρων ρύθμισης της αγοράς και το ενδεχόμενο του λειτουργικού διαχωρισμού των κυρίαρχων παρόχων, σε εταιρείες υποδομών και λιανικής.