ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε συνεχή άνοδο ο υπό ελληνική σημαία στόλος

Σε 2.028 πλοία συνολικής χωρητικότητας 36.650.402 κόρων ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ). ανέρχεται η δύναμη του υπό ελληνική σημαία εμπορικού στόλου, τον μήνα Ιούλιο 2007, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος.

Από τα πλοία αυτά, 624 είναι φορτηγά, συνολικής χωρητικότητας 14.260.294 ΚΟΧ, τα 495 δεξαμενόπλοια, συνολικής χωρητικότητας 20.734.830 ΚΟΧ και τα 909 επιβατηγά και λοιπά πλοία, συνολικής χωρητικότητας 1.655.278 ΚΟΧ.

Το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2001 έως και τον Ιούλιο του 2007, βάσει των στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, σημειώθηκε: αύξηση της συνολικής δύναμης των πλοίων κατά 3,1%. Αύξηση της συνολικής χωρητικότητας των πλοίων κατά 34,1%. Αύξηση της συνολικής χωρητικότητας των φορτηγών πλοίων κατά 20,0%. Αύξηση των δεξαμενόπλοιων κατά 8,3%. Αύξηση της συνολικής χωρητικότητας των δεξαμενόπλοιων κατά 47,1%. Αύξηση των επιβατηγών και λοιπών πλοίων κατά 2,7%. Αύξηση της συνολικής χωρητικότητας των επιβατηγών και λοιπών πλοίων κατά 23,0% και μείωση των φορτηγών πλοίων κατά 0,2%.

Ολα άνω των 100 ΚΟΧ

Στα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται όλα τα πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, που έχουν κατασκευασθεί αποκλειστικώς ή κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, είναι νηολογημένα στο εθνικό νηογολόγιο Ελλάδα και επιπλέον ανήκουν σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που κατοικούν στη χώρα μας.