ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ελλάδα παρά τις προσπάθειες υστερεί στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Κάναμε βήματα ως χώρα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government) μέσα στο 2006. Παράλληλα όμως έγιναν βήματα και στην Ε.Ε. Σαν συνέπεια, η Ελλάδα συνεχίζει να εμφανίζεται ότι υστερεί στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε σχέση με την Ε.Ε.

Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα τη νέα έρευνα της Cap Gemini με το καθεστώς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις χώρες μέλη της Ε.Ε. Η έρευνα με τίτλο «Η πρόκληση του χρήστη: αξιολογώντας την προσφορά online δημοσίων υπηρεσιών» ήρθε μια μέρα μετά την έναρξη της 4ης Υπουργικής Συνδιάσκεψης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που πραγματοποιείται στη Λισσαβώνα. Η έρευνα έδειξε ότι τόσο ο αριθμός των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και το επίπεδο εξέλιξής τους, βελτιώνεται γρήγορα στην Ε. Ε. Μάλιστα, τα πιο νέα κράτη-μέλη όπως η Σλοβενία, η Εσθονία και η Μάλτα, παρουσιάζουν ασυνήθιστα υψηλές επιδόσεις στην τελευταία αξιολόγηση της Cap Gemini (7η κατά σειρά). Πρώτη στην κατάταξη είναι η Αυστρία και ακολουθούν Σλοβενία, Μάλτα και Πορτογαλία.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα, πραγματοποίησε σημαντικά βήματα μέσα στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς και πέτυχε υψηλές επιδόσεις. Ωστόσο, κατατάσσεται στην 21η θέση μεταξύ 31 χωρών της Ευρώπης (Ε.Ε. -27 συν τις Ισλανδία, Τουρκία και Νορβηγία). Το επίπεδο εξέλιξης των παρεχόμενων online υπηρεσιών ανέρχεται σε 68% και είναι 8 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο στην Ευρώπη. Το ποσοστό των παρεχόμενων πλήρως online υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε στο 40%. Ο μέσος όρος όμως των 31 χωρών διευρύνθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε στο 60%.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ένα σετ 20 υπηρεσιών (δήλωση φόρου εισοδήματος, έκδοση άδειας οδήγησης, αναζήτηση εργασίας κ.λπ.) που απευθύνονται τόσο σε πολίτες όσο και επιχειρήσεις. Στην έρευνα εξετάζεται ποιες από τις 20 υπηρεσίες είναι πλήρως online διαθέσιμες και το επίπεδο εξέλιξής τους, όπως η παροχή ενημέρωσης, υποβολή εγγράφου, αμφίδρομη επικοινωνία κ.λπ.

Οι ερευνητές της Cap Gemini υπογραμμίζουν ότι η φορολογία εισοδήματος είναι πλέον πλήρως οnline διαθέσιμη και σε υψηλό επίπεδο εξέλιξης. Οι άλλες υπηρεσίες παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο διαθεσιμότητας και επίπεδο εξέλιξης. Η νέα εθνική πύλη (http: //www. kep. gov. gr) αξιολογείται υψηλά (88% έναντι 75% του μέσου όρου στην Ευρώπη) καθώς πάνω από τις μισές οnline υπηρεσίες περνούν μέσα από τη συγκεκριμένη πύλη. Ωστόσο, η δομή της πύλης βασίζεται γύρω από τα υπουργεία.

Οι ερευνητές της Cap Gemini επισημαίνουν επίσης την απουσία χρήσης ηλεκτρονικής ταυτότητας στις (eID) στις συναλλαγές, ενώ επισημαίνεται ότι τώρα πραγματοποιείται η εισαγωγή της ψηφιακής υπογραφής στις συναλλαγές μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι για 7η φορά, η έκθεση της Cap Gemini, έδειξε ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, είναι ποσοτικά περισσότερες και ποιοτικά καλύτερες, από τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες. Ειδικά σε ό,τι αφορά το επίπεδο εξέλιξης παρεχόμενων υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, εμφανίζεται κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο, απ’ ό,τι στις υπηρεσίες προς τους πολίτες.