ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Και νέο «καμπανάκι» για τα δάνεια των νοικοκυριών

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει το ποσοστό των καθυστερήσεων στο σύνολο των δανείων από τα ελληνικά νοικοκυριά δημιουργώντας ανησυχία στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η μείωση της ρευστότητας που παρατηρείται συνολικά στο τραπεζικό σύστημα στρέφει τα πιστωτικά ιδρύματα στις καλυμμένες ομολογίες (covered bonds), μία νέα εναλλακτική και περισσότερο αξιόπιστη μορφή δανεισμού.