ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ομολογιακό δάνειο 10 εκατ. η Σωληνουργεία Κορίνθου

Η «Σωληνουργεία Κορίνθου» προχωρά μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην Εμπορική Τράπεζα, στην έκδοση και διάθεση 5ετούς, κοινού ομολογιακού δανείου αξίας 10 εκατ. ευρώ. Η παραπάνω απόφαση ελήφθη από το διοικητικό συμβούλιο της θυγατρικής του Ομίλου Βιοχάλκο σε συνέχεια της έγκρισης της ετήσιας συνέλευσης των μετόχων της 12ης Ιουνίου 2007 για την έκδοση ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 50 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια των 10 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού.

Σε 187,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της «Σωληνουργεία Κορίνθου» κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007, έναντι 162,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,1%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ. ευρώ, έναντι 19,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 75% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σημειώνεται ότι κατά το α΄ εξάμηνο του 2007, το ΕΒΙΤDΑ διαμορφώθηκε σε 18,1% επί του κύκλου εργασιών (από 11,9% το α΄ εξάμηνο του 2006). Σημαντική αύξηση κατά 183,8% σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων που ανήλθαν σε 23,7 εκατ. έναντι 8,3 εκατ. ευρώ πέρυσι (ή 12,6% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 5,1% πέρυσι).

Αύξηση 222%

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση 222% και ανήλθαν στα 21,3 εκατ. ευρώ (0,171 ευρώ ανά μετοχή) έναντι 6,6 εκατ. ευρώ (0,053 ευρώ ανά μετοχή), το α΄ εξάμηνο του 2006.

Αυξάνεται ο αριθμός των παραγγελιών για την κοινοπραξία που έχει συστήσει η «Σωληνουργεία Κορίνθου» στη Ρωσία. Η ελληνορωσική εταιρεία ZAO TMK-CPW ξεκίνησε την παραγωγική δραστηριότητά της τον φετινό Ιούλιο, με στόχο την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της ρωσικής αγοράς ενέργειας, για υψηλής προστιθέμενης αξίας χαλυβδοσωλήνες. Η παραγωγική δυναμικότητα της κοινοπραξίας ανέρχεται σε 200.000 τόνους ετησίως. Η κοινή εταιρεία παράγει σωλήνες ευθείας ραφής (ERW), με διάμετρο 168-530mm, πάχος τοιχωμάτων 4,8-12,7 mm, μήκους έως 18m, καθώς επίσης και κοίλες δοκούς βάσει των διεθνών προτύπων ποιότητας. Οι παραπάνω σωλήνες θα καλύψουν τις ανάγκες των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών, καθώς επίσης και τις αυξανόμενες ανάγκες του κατασκευαστικού κλάδου για κοίλες δοκούς.