ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμφωνία Υγεία – Εθν. Ασφαλιστικής

Διαφοροποιείται η σχέση του Υγεία με τις ασφαλιστικές εταιρείες, στόχο που είχε θέσει από την αρχή η νέα διοίκηση του μαιευτηρίου. Η αναθέρμανση των σχέσεων, ωστόσο, θα στηριχθεί σε νέες βάσεις με άλλους όρους, οι οποίοι θα βοηθήσουν όλες τις πλευρές.

Ετσι, χθες, ανακοινώθηκε από το Υγεία ότι κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με την Εθνική Ασφαλιστική. Η διάρκεια της συνεργασίας θα είναι τρία χρόνια και προβλέπονται αναπροσαρμογές κάθε χρόνο, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται τη διατήρηση του μέσου κόστους ανά νοσηλεία.

Η συμφωνία αφορά στην απευθείας κάλυψη των ασφαλισμένων που εκπροσωπεί η Εθνική Ασφαλιστική για νοσηλεία στο Υγεία με ειδικούς όρους, τόσο για τις αμοιβές των ιατρών, όσο και για τον τιμοκατάλογο του νοσοκομείου. Η διάρκεια της συμφωνίας είναι τριετής.

Πρόκειται για μια κίνηση που πραγματοποιήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη των ιατρών του Υγεία και είναι βασισμένη σε όρους που είναι αποδεκτοί και από τις τρεις εμπλεκόμενες πλευρές (ασφαλιστική εταιρεία, ιατροί και νοσοκομείο). Με τη συμφωνία αυτή ολοκληρώνεται με επιτυχία η προσπάθεια της διοίκησης του Υγεία να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο αξιόπιστης συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών νοσοκομείων. Ηδη είναι σε εφαρμογή με πολύ θετικά αποτελέσματα παρόμοιες συμφωνίες με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες ING, INTERAMERICAN και ALLIANZ.