ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Aspis Bank ανοίγεται στον χώρο των μικρομεσαίων

«Ανοιγμα» στη μεγάλη αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών επιχειρεί η Aspis Bank. Στόχος της Aspis Bank είναι να επεκτείνει την παρουσία της σε τραπεζικές εργασίες υψηλότερης αποδοτικότητας και κερδοφορίας, διευρύνοντας τις δραστηριότητές της πέραν της στεγαστικής πίστης.

Σήμερα το χαρτοφυλάκιο δανείων της Aspis Bank ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ εκ των οποίων περίπου το 60% αφορά στεγαστικά δάνεια. Η κυριαρχία των στεγαστικών δανείων συνεπάγεται μικρό πιστωτικό κίνδυνο για την τράπεζα, ωστόσο επιδρά αρνητικά στην κερδοφορία καθώς η ένταση του ανταγωνισμού στον κλάδο έχει συρρικνώσει το επιτοκιακό περιθώριο των στεγαστικών δανείων.

Ετσι, η διοίκηση της Aspis Bank έχει αποφασίσει να κινηθεί δυναμικά στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οποία εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες υπολογίζονται περίπου σε 1 εκατ. αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά του της εγχώριας οικονομίας και μέχρι τώρα βρίσκονταν στο περιθώριο του τραπεζικού ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2007 η Aspis Bank άντλησε νέα κεφάλαια με την έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης και υβριδικών τίτλων συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή της επάρκεια. Στο τέλος Ιουνίου ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας είχε διαμορφωθεί στο 17%.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο εξάμηνο το ενεργητικό της τράπεζας αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 17% και διαμορφώθηκε σε 2,7 δισ. ευρώ. Το σύνολο των χορηγήσεων (μετά από προβλέψεις) ανήλθε σε 2,04 δισ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κατά 20%, ενώ ανάλογη αύξηση παρουσίασαν και οι καταθέσεις οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 2,07 δισ. ευρώ. Τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 18%, ενώ οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 23%.