ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Προβλήματα επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα

Μείωση τζίρου και κερδοφορίας, στασιμότητα στις επενδύσεις και μείωση στην παραγωγή και την κατανάλωση, συνθέτουν την εικόνα των επιχειρήσεων στη B. Ελλάδα. H εικόνα αυτή μεταφέρθηκε στον πρωθυπουργό K. Καραμανλή από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Νίκο Πέντζο, στην καθιερωμένη συνάντηση εν όψει της ΔΕΘ. «Ζητήσαμε από τον πρωθυπουργό η μεταποίηση να επανέλθει στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, με μέτρα στοχευμένα, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις μας να επιβιώσουν», δήλωσε ο κ. Πέντζος αμέσως μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης για την οικονομία, με κυρίαρχο στόχο την εξωστρέφειά της, ζήτησε από την κυβέρνηση ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ). Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΠΣΕ κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, το νέο αυτό μοντέλο ανάπτυξης θα πρέπει να περιλαμβάνει νέες μεθόδους προώθησης εξαγωγών, καινοτόμα και επώνυμα προϊόντα και ισχυροποίηση των προϊόντων.

Ζημίες για Βωβό

Ζημίες έναντι κερδών παρουσίασαν τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα μετά φόρων του ομίλου της Μπάμπης Βωβός στο α΄ εξάμηνο του 2009, σε σχέση με πέρυσι. Οι ζημίες διαμορφώθηκαν σε 6,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 34,8 εκατ. ευρώ κατά το 2008. Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 27,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 1,2%, ενώ τα έσοδα από πωλήσεις οικιστικών ακινήτων διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. ευρώ από 4,3 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008.

Λιγότερα εξαμηνιαία κέρδη για Ατλάντικ

Μείωση τζίρου και κερδοφορίας κατέγραψε η Ατλάντικ το α΄ εξάμηνο του 2009 έναντι του α΄ εξαμήνου του 2008, εξέλιξη η οποία από την ίδια την εταιρεία αποδίδεται πρώτον, στην απόφαση της εταιρείας να διακόψει την προμήθεια προϊόντων προς πελάτες χονδρικής που δεν εξυπηρετούσαν τις υποχρεώσεις τους και δεύτερον, στην στρατηγική που ακολούθησε προκειμένου να διατηρήσει τα μερίδιά της και η οποία συνίσταται στη μείωση των τιμών σε 450 κωδικούς.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 σε 277,2 εκατ. ευρώ έναντι 300,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008, παρουσιάζοντας κάμψη κατά 7,7%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2009 σε ζημίες 1,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,2 εκατ. ευρώ το 2008.

Η μείωση της κατανάλωσης έπληξε τα κέρδη της «Βάρδας»

Μείωση πωλήσεων και κερδών κατέγραψε η «Βάρδας ΑΕΒΕΕ» κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, ως αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης. Ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης υποχώρησε σε 23,73 εκατ. ευρώ φέτος, από 25,22 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 742.000 ευρώ από 2,23 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων συρρικνώθηκαν σε 401.000 ευρώ από 1,67 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οπως σημειώνει η διοίκηση της «Βάρδας», εφαρμόζεται νέα τιμολογιακή πολιτική, γίνονται προσφορές εμπορευμάτων σε τακτές περιόδους, ανανεώνονται τα εμπορικά σήματα και κυρίως περιορίζεται το κόστος. Περαιτέρω, βασικό προσανατολισμό αποτελεί η αποπληρωμή των δανειακών της τραπεζικών υποχρεώσεων πέραν του έτους και εντός της προσεχούς 5ετίας. Για το δεύτερο εξάμηνο, η διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχουν κίνδυνοι από την πτώση της καταναλωτικής ζήτησης, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν δυσμενώς οι πωλήσεις της εταιρείας. Πάντως, το σύνολο των υποχρεώσεων της «Βάρδας» μειώθηκε σε 60,98 εκατ. ευρώ.

Ικανοποίηση σε J&P Αβαξ για το πρώτο εξάμηνο

Αυξημένα εμφανίστηκαν τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου J&P Αβαξ κατά το πρώτο εξάμηνο, καθώς ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 459,7 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση, σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 6,4%, συγκριτικά με τα 432,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008. Τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 24,3% σε 19,3 εκατ. ευρώ, έναντι 15,5 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008. Κατά το δεύτερο τρίμηνο πάντως, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μια μικρή υστέρηση κατά 1,2%, καθώς διαμορφώθηκε σε 230,2 εκατ. ευρώ από 232,9 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Μικρή ενίσχυση σημείωσε το μεικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου, όσον αφορά τη δραστηριότητα των κατασκευών κατά το φετινό εξάμηνο, καθώς άγγιξε το 8,3%, από 8,1%. Σημαντική ήταν η συνεισφορά της δραστηριότητας στο εξωτερικό, καθώς τα έργα εκτός Ελλάδος συνεισέφεραν κατά 194,6 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών του ομίλου, συγκριτικά με 180,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους από το εξωτερικό περιορίστηκαν φέτος σε 5,6 εκατ. ευρώ, έναντι σχεδόν 15 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008.