ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ισχυρό πλήγμα από την κρίση στη μεταλλουργική βιομηχανία

Καθίζηση υπέστησαν τα αποτελέσματα του μεταλλουργικού κλάδου στο ελληνικό χρηματιστήριο κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2009. Η διεθνής οικονομική κρίση βύθισε τον όγκο πωλήσεων και των τιμών των πωλουμένων προϊόντων, οδηγώντας την πλειοψηφία των εταιριών σε ζημιογόνο εξάμηνο. Ειδικότερα οι εισηγμένες μεταλλουργικές εταιρείες παρουσίασαν συνολικό αρνητικό αποτέλεσμα ύψους 100,916 εκατ. ευρώ έναντι κερδοφορίας μετά φόρων ύψους 88,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008. Η κακή εικόνα του κλάδου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, αποτυπώθηκε και στη συρρίκνωση του κύκλου εργασιών, καθώς το φετινό πρώτο εξάμηνο του 2009 ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 1,811 δισ. ευρώ από 2,820 δισ. ευρώ που ήταν ο συνολικός τζίρος το α΄ εξάμηνο του 2008 (-35,9%). Πτώση 9,91% εμφάνισε η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), καθώς φέτος τα συνολικά καθαρά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν στα 37,221 εκατ. ευρώ, από 313,534 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αξίζει να αναφερθούμε στον μεγαλύτερο μεταλλουργικό όμιλο της χώρας, τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2009 ανήλθε σε 1,183 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 39% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 36,11 εκατ. ευρώ έναντι 227,18 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2008, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 58 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 129,57 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008. Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων ανήλθαν σε ζημίες ύψους 39,08 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 53,87 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2008. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 ανήλθε σε 934,8 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 179,3 εκατ. ευρώ έναντι τής 31ης Δεκεμβρίου 2008. Οπως τονίζει η διοίκηση του ομίλου Βιοχάλκο, «τα αποτελέσματα επηρεάσθηκαν δυσμενώς από τη συνεχιζόμενη παγκόσμια κρίση, με συνέπεια τη μείωση του όγκου των πωλήσεων και των τιμών των πωλουμένων προϊόντων». Η μητρική εταιρεία το πρώτο εξάμηνο 2009 εμφάνισε κέρδη προ φόρων ύψους 3,61 εκατ. ευρώ έναντι 29,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, μειωμένα κατά 87,88%, λόγω μη διανομής μερίσματος χρήσης 2008 από τις θυγατρικές της εταιρίες, ενώ τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε ευρώ 3 εκατ. αυξημένα κατά 308% σε σχέση με αυτά του εξαμήνου του 2008.

Στις διεθνείς αγορές μετάλλων να υπογραμμίσουμε ότι η διεθνής ύφεση έχει περιορίσει τη ζήτηση προϊόντων σε αλουμίνιο, χαλκό, σίδηρο και στα παράγωγα προϊόντα τους.

Το καμπανάκι κινδύνου για τις εγχώριες εισηγμένες μεταλλευτικές επιχειρήσεις είναι ο περιορισμός των ταμειακών ροών (cash flow) όταν μειώνονται οι παραγγελίες, καθώς αυτή η εξέλιξη οδηγεί στη μη εξυπηρέτηση του κεφαλαίου κίνησης που καλύπτει τις μηνιαίες ανάγκες της εταιρείας.

Σοβαρό πλήγμα έχουν δεχθεί οι εισηγμένες από την πτώση των εξαγωγών λόγω της ύφεσης, αφού μειώνονται οι παραγγελίες. Μάλιστα σύμ, φωνα με πληροφορίες της «Κ» η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στα προϊόντα αλουμινίου που χρησιμοποιούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες αφού η μείωση των εξαγωγών αγγίζει και το 60% σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Αγγλία. Ως εναλλακτική λύση για να περιορίσουν την αιμορραγία των εξαγωγών στις ευρωπαϊκές αγορές, οι μεταλλευτικές εταιρείες προσπαθούν να ισσοροπήσουν από την επέκταση των εξαγωγών τους σε νέες αγορές και κυρίως στη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Στις κινήσεις που πραγματοποιούν οι ελληνικές επιχειρήσεις για να εξισσοροπήσουν τις απώλειες είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η διατήρηση μονάδων σε αγορές που έχουν αυξημένα μερίδια αγοράς.