ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο κλάδος της πληροφορικής συνέχισε τη χαμηλή του πτήση στο α΄ εξάμηνο

Αρνητική είναι, όπως άλλωστε αναμενόταν, η πορεία των εταιρειών τεχνολογίας στο α΄ εξάμηνο 2009. Τα ενοποιημένα έσοδα των εισηγμένων στο Χ.Α. επιχειρήσεων, εμφανίζονται μειωμένα κατά μέσο όρο 15%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας εμφανίζουν αύξηση κατά μέσο όρο 12%. Η αύξηση κερδών αυτή ωστόσο είναι πλασματική και αποδίδεται στο λογιστικό κέρδος ύψους 33,4 εκατ. ευρώ που ενέγραψε η Intracom από τη μείωση της συμμετοχής της στη θυγατρική της εταιρείας hellas online μετά την αύξηση του μ.κ. της τελευταίας τον περασμένο Μάρτιο. Χωρίς το συγκεκριμένο λογιστικό κέρδος, τα καθαρά κέρδη των 31 εταιρειών με εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α., θα ανέρχονταν σε περίπου 26 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά μέσο όρο 51% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο της προηγούμενης χρονιάς. Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), χωρίς τις λογιστικές εγγραφές της Intracom, θα ήταν μειωμένες κατά 33%, αντί μείωσης 17% που εμφανίζεται τώρα.

Από τις εταιρείες του κλάδου, κάθετη μείωση εσόδων και κερδών σημείωσαν οι εταιρείες Altec, Informer και Microland, με την τελευταία να έχει σταματήσει κάθε δραστηριότητα. Η Altec εμφάνισε το 1/6 των εσόδων που είχε εμφανίσει το α΄ εξάμηνο του 2008 και η Informer εμφάνισε το 1/3 των αντίστοιχων εσόδων της. Συνολικά για τις 31 επιχειρήσεις του κλάδου, περίπου δύο στις τρεις επιχειρήσεις εμφάνισαν κάμψη των εσόδων, ενώ η ίδια αναλογία διαμορφώθηκε στα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους, με περίπου 19 εταιρείες του κλάδου να εμφανίζουν μείωση της κερδοφορίας τους ή αύξηση ζημιών. Ακόμη και παραδοσιακά καλά ονόματα της πληροφορικής (π.χ. Πλαίσιο Computers, Byte, Profile, Ιλυδα) σημείωσαν στο εξάμηνο αρνητικό πρόσημο στα έσοδα και τα κέρδη τους.

Στις εξαιρέσεις του κανόνα συγκαταλέγονται οι εταιρείες SingularLogic, η Newsphone, η Epsilon-Net, η Entersoft και η MLS Πληροφορική οι οποίες κατέγραψαν θετικό πρόσημα στη μεταβολή των εσόδων και των κερδών τους. Επίσης, σε κέρδη -από ζημίες που είχαν το α΄ εξάμηνο του 2008- πέρασαν τρεις επιχειρήσεις (Intracom, Info-Quest και Ζήνων), αλλά για αρκετές άλλες υπήρξε κάθετη πτώση κερδών (Inform Λύκος, Αλφα Γκρίσιν, Profile, Quality & Reliability, Οptronics).

Η πορεία αυτή του κλάδου αποδίδεται αφενός, μεν στην οικονομική κρίση και στον περιορισμό της κατανάλωσης, αφετέρου δε στο γεγονός ότι ο παραδοσιακός μεγάλος πελάτης του κλάδου, το ελληνικό Δημόσιο, στέρεψε από δαπάνες προμηθειών πληροφορικής και τεχνολογίας. Το 3ο ΚΠΣ σχεδόν έκλεισε και λίγα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα προβλήματα ρευστότητας που εμφανίζει το Δημόσιο, καθιστά ακόμη και τις τελευταίες τιμολογήσεις έργων προβληματικές.