ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δανεισμός με το σταγονόμετρο

Μπορεί τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου να έδωσαν μεγάλη «ανάσα» στις τράπεζες, ωστόσο, η «παραγωγή» νέων δανείων συνεχίζει να ακολουθεί πορεία χαμηλής πτήσης.

Στο πρώτο εξάμηνο η γενική εικόνα των υπολοίπων των δανείων των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών εμφανίζεται στάσιμη. Μικρή άνοδο -αλλά σημαντική δεδομένου του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος- της τάξης του 4% εμφανίζει το υπόλοιπο δανείων της Εθνικής Τράπεζας ενώ σε οριακή θετική τροχιά κινούνται και τα δάνεια της Alpha Bank που από τις αρχές του έτους εμφανίζουν άνοδο κατά 0,4%. Αντίθετα μικρή πτώση 1,2% και 1,8% εμφανίζουν τα υπόλοιπα δανείων της Eurobank EFG και της Τράπεζας Πειραιώς αντίστοιχα. Σημαντικές διαφοροποιήσεις εμφανίζει η εικόνα των επιμέρους τραπεζών στα δύο τελευταία τρίμηνα. Εθνική και Alpha παρουσίασαν πιο δυνατό πρώτο τρίμηνο, ενώ στο δεύτερο οι ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης φαίνεται ότι επιβραδύνθηκαν, αντίθετα Eurobank και Πειραιώς εμφάνισαν πιο αδύναμες επιδόσεις στο πρώτο τρίμηνο και βελτίωσαν τα μεγέθη τους στο δεύτερο τρίμηνο.

Η Εθνική Τράπεζα στο τέλος Ιουνίου εμφανίζει αύξηση των δανείων στην Ελλάδα κατά 5% από το τέλος του 2008, στάσιμη είναι η εικόνα της Finansbank στην Τουρκία, ενώ μείωση 2% εμφανίζουν οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα δάνεια της Eurobank EFG στην Ελλάδα παρουσιάζουν μικρή πτώση κατά 0,5% από τις αρχές του έτους ενώ στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν μειωθεί κατά 3,4%.

Από τις αρχές του έτους η Alpha Bank εμφανίζει αύξηση των χορηγήσεων σε ποσοστό 1,4% στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα οι χορηγήσεις του ομίλου στο εξωτερικό εμφανίζουν πτώση 1,4%. Οι χορηγήσεις του Ομίλου Πειραιώς στην Ελλάδα παρουσιάζουν μείωση κατά 2% ενώ οι χορηγήσεις στο εξωτερικό έχουν συρρικνωθεί κατά 1,5%.

Αναποτελεσματικό αποδεικνύεται το πακέτο των 28 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της ρευστότητας της εγχώριας οικονομίας. Ο αρχικός στόχος για ρυθμό πιστωτικής επέκτασης, κατά 10%, αποδείχθηκε υπερβολικά αισιόδοξος ενώ φτωχά είναι τα αποτελέσματα και των άλλων προγραμμάτων στήριξης που ακολούθησαν του «μεγάλου πακέτου». Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου η καθαρή ροή νέων δανείων ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε αύξηση του υπολοίπου δανείων, σε σχέση με το τέλος του 2008, κατά 1,6%.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση δανείων παραμένει καθηλωμένη σε χαμηλά επίπεδα, οι τράπεζες κατάφεραν στο δεύτερο τρίμηνο του 2009 να παρουσιάσουν σημαντική βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους. Τα καθαρά έσοδα τόκων της Εθνικής Τράπεζας αυξήθηκαν κατά 2,4%. Τα καθαρά έσοδα τόκων της Eurobank, στο δεύτερο τρίμηνο, ανήλθαν στα 590 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο αύξηση κατά 8,5%. Η Alpha Bank πέτυχε αντίστοιχα έσοδα 442 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 9,9% ενώ τα επιτοκιακά έσοδα της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθαν στα 273 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 7,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2009. Η βελτίωση των επιτοκιακών εσόδων οφείλεται στην αύξηση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου που επιτεύχθηκε αφενός λόγω της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων καταθέσεων και αφετέρου από την ανατιμολόγηση των παλαιών δανείων που πραγματοποίησαν οι τράπεζες.