ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤ: Πιστοληπτική αξιολόγηση από ICAP

Η ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) αναγνώρισε την ICAP Group ως αποδεκτή «Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων», για ελληνικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωσυστήματος.

Με την απόφαση αυτή, η ICAP συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στους 11 οργανισμούς στην Ευρώπη που έχουν αυτή την αναγνώριση, σε συνέχεια της αναγνώρισής της το 2008 ως Εξωτερικού Οργανισμού Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι η αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μεταφράζεται πρακτικά στο ότι τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν πλέον να αιτούνται ρευστότητα από το Ευρωσύστημα, παρέχοντας ως εγγυήσεις ενήμερα δάνεια εταιρικών πελατών τους, οι οποίοι έχουν διαβαθμιστεί από την ICAP στις βαθμίδες ΑΑ, Α και ΒΒ.