ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Αύξηση κεφαλαίου για την Ασπίς Πρόνοια

Επιτακτική είναι η ανάγκη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για την Ασπίς Πρόνοια, η οποία εμφάνισε στο τέλος του 6μήνου αρνητική καθαρή θέση της τάξης των 136,1 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου έως 205 εκατ. ευρώ και ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 15η Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκκρεμεί από την προηγούμενη οικονομική χρήση, όπου η αρνητική καθαρή θέση της εταιρείας είχε διαμορφωθεί στα 114,4 εκατ. ευρώ. Η διεύρυνση των κεφαλαιακών απωλειών, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις, είναι αποτέλεσμα των αυξημένων ζημιών σε στοιχεία ιδίων κεφαλαίων της μητρικής εταιρείας και σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης, η αύξηση θα καλυφθεί από τους υφιστάμενους μετόχους. Μειωμένη στα 86,8 εκατ. ευρώ από 119,2 εκατ. ευρώ ήταν και η παραγωγή του κλάδου ζωής, ενώ στα 2 εκατ. ευρώ από 2,6 εκατ. ευρώ περιορίστηκε η παραγωγή του κλάδου ζημιών.

Γραμμή Βοηθείας

Η Εμπορική Credicom συμβάλλει στη διευκόλυνση των πελατών της που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Θα δέχεται κλήσεις στο τηλέφωνο 210-93.96.600, προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες τους μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και να δοθούν οι καλύτερες δυνατές εξατομικευμένες λύσεις για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου των πληγέντων.

Επιστροφή στα κέρδη για την Αθηνά ΑΤΕ

Κέρδη έναντι ζημιών σημείωσε η τεχνική εταιρεία Αθηνά το α΄ εξάμηνο, τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε εταιρικό επίπεδο, όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις.

Ειδικότερα, σε επίπεδο ομίλου, τα κέρδη ανήλθαν σε 2,07 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,59 εκατ. ευρώ που κατέγραφε πέρυσι την ίδια περίοδο. Ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 40% και διαμορφώθηκε στα 131,7 εκατ. ευρώ από 94,08 εκατ. ευρώ.

Σε εταιρικό επίπεδο, σημειώθηκαν κέρδη ύψους 2,36 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,45 εκατ. ευρώ το ίδιο εξάμηνο του 2008. Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 76%, στα 91,25 εκατ. ευρώ, από 51,73 εκατ. ευρώ. Είναι πλέον εμφανές ότι η ένταξη της εταιρείας στον όμιλο της J&P Αβαξ έχει αποδώσει καρπούς, καθώς όχι μόνο εξασφαλίζονται οικονομίες κλίμακος, αλλά επωφελείται και των μεγάλων έργων που εκτελεί η μητρική εντός κι εκτός Ελλάδος, λαμβάνοντας σχετικές υπεργολαβίες.

Οδηγίες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Εγχειρίδιο με τίτλο «Οδηγίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις» βρίσκεται από χθες αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Σε αυτό θα μπορούν να ανατρέχουν οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες. Το εγχειρίδιο καταρτίστηκε από το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και τους εμπλεκόμενους φορείς, έπειτα από εντολή του γενικού γραμματέα Ανάπτυξης, Κωστή Μουσουρούλη. Στόχος είναι η απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος, αλλά και η διασφάλιση της άρτιας εγκατάστασης και λειτουργίας μικρών κτιριακών φωτοβολταϊκών συστημάτων. Οπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΝ, με αποδοχή της τήρησης των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών και όρων ασφάλειας που τίθενται στο εγχειρίδιο από τους ενδιαφερόμενους μελετητές-εγκαταστάτες, καταρτίζεται «Ενδεικτικός Κατάλογος Μελετητών – Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων» για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών. Από την εφαρμογή του προγράμματος μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί εννέα προσφορές σύνδεσης, συνολικής ισχύος 77,56 ΚWp.

Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά συστήματα από την LG

Την προμήθεια 1.250 επίπεδων τηλεοράσεων (τύπου LCD 32LG3000) ανέλαβε η LG στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων. Οι συγκεκριμένες τηλεοράσεις, σύμφωνα με την LG, τοποθετήθηκαν σε σχολικά συγκροτήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα, με στόχο την αποτελεσματικότερη διδασκαλία των μαθητών. Το συγκεκριμένο έργο ανέλαβε LG, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό που προκήρυξε το Δημόσιο, στον οποίο η LG συμμετείχε μέσω εξειδικευμένου συνεργάτη. Η εταιρεία αναφέρει ότι στο εσωτερικό της έχει δημιουργηθεί τομέας Δημόσιων Διαγωνισμών και αποτελεί βασικό άξονα της επιχειρηματικής δράσης. Ειδικότερα, στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης και σε χρονικό διάστημα 2 ετών η LG Electronics, ανταποκρινόμενη σε σχετικές προκηρύξεις, συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς μέσω ειδικών συνεργατών με προϊόντα όπως τηλεοράσεις, βιντεοπροβολείς, DVD players, DVD-Video combo, συστήματα ήχου και φορητά ράδιο-CD.