ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδότηση έως 100.000 ευρώ σε μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις

Την ενίσχυση των νέων υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Ανάπτυξης. Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 106 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 53 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται για δημόσια δαπάνη, εντάσσεται στον Γενικό Στόχο 2 του ΕΠΑΝ ΙΙ και θα χρηματοδοτήσει δράσεις που σχετίζονται με την ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, την πράσινη επιχειρηματικότητα και την προώθηση της καινοτομίας και της δικτύωσης των επιχειρήσεων. Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος είναι η 1η Νοεμβρίου 2009.

Δικαίωμα συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα έχει κάθε επαγγελματίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που η έναρξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα και το πολύ τρία χρόνια από την προδημοσίευση του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, για την επιλεξιμότητα της κάθε επιχείρησης, να έχει κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 50% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και στο 60% στην περίπτωση που η επένδυση πραγματοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων ή σε πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές. Κατώτατο όριο του προϋπολογισμού των υποβαλλομένων επιχειρηματικών σχεδίων είναι τα 30.000 ευρώ και ανώτατο τα 100.000 ευρώ. Η ίδια συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια συμμετοχή ή και τραπεζικό δάνειο.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι ο εξοπλισμός (μέχρι 100% του συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού), κτιριακές υποδομές και διαμόρφωση χώρων (μέχρι 30% του προϋπολογισμού) και άυλες δαπάνες (π. χ. προβολή – προώθηση, υπηρεσίες συμβούλων κ. ά.).

Στο μεταξύ, από τις αρχές Οκτωβρίου ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε προγράμματα στήριξης του κλάδου της μεταποίησης. Πρόκειται για τα ακόλουθα προγράμματα:

– «Πράσινες υποδομές 2009», συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ με έναρξη υποβολής αιτήσεων στις 6/10/2009.

– «Πράσινη επιχείρηση 2009», συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ με έναρξη υποβολής αιτήσεων στις 6/10/2009.

– «Μετεγκατάσταση 2009», συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ με έναρξη υποβολής αιτήσεων στις 6/10/2009. Ο πρώτος γύρος αξιολόγησης αιτήσεων για τα τρία αυτά προγράμματα θα πραγματοποιηθεί από τις 23/11/2009 έως και τις 22/1/2010.

– «Σύγχρονη επιχείρηση 2009», συνολικού προϋπολογισμού 184 εκατ. ευρώ με έναρξη υποβολής αιτήσεων στις 15/10/2009.

– «Διαπιστευθείτε 2009», συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατ. ευρώ με έναρξη υποβολής αιτήσεων στις 15/10/2009. Ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των αιτήσεων στα δύο αυτά προγράμματα θα γίνει από 15/11/2009 έως 14/2/2010.

– «Στηρίζω 2009», συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ με έναρξη υποβολής αιτήσεων στις 5/10/2009 και πρώτο γύρο αξιολόγησης των αιτήσεων από τις 2/11/2009 έως και τις 20/1/2010.

Εξελίσσομαι, Πρωτοτυπώ και Μετοικώ

Στις 9 Νοεμβρίου 2009 ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε τρία ακόμη προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ, που στοχεύουν στην προώθηση της καινοτομίας και της πρωτοτυπίας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων ή φυσικών προσώπων και στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. Πρόκειται για τα προγράμματα «Εξελίσσομαι 2009», «Πρωτοτυπώ 2009» και «Μετοικώ 2009». Ο πρώτος γύρος αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί από τις 11/1/2010 έως τις 26/2/2010 και θα περιλαμβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 10/1/2010.

Συνολικά, μέσω της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανία, έχουν ενεργοποιηθεί για την ενίσχυση της μεταποίησης κονδύλια 705 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να διοχετευθούν άλλα 94 εκατ. ευρώ για την επιδότηση ΜμΕ των κλάδων της κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης, δέρματος – γούνας και την ενίσχυση επιχειρηματικότητας Ρομ – τριτέκνων.