ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ληξιπρόθεσμα χρέη 7,2 εκατ. για Εδραση Ψαλλίδα

Ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 7,24 εκατ. ευρώ καλείται να καλύψει η Εδραση Χ. Ψαλλίδας, σύμφωνα με απαντήσεις που έδωσε η διοίκηση σε σειρά ερωτημάτων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εξ αυτών, ποσό 4,1 εκατ. ευρώ αφορά την πληρωμή εργαζομένων και ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και χρέη προς την εφορία, ενώ τα υπόλοιπα 3,1 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλές προς τράπεζες. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η διοίκηση ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις για την έκδοση κοινοπρακτικού δανείου ύψους 3,88 εκατ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των οφειλών. Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει απαιτήσεις ύψους 2,25 εκατ. ευρώ από το δημόσιο, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι αυτές θα τακτοποιηθούν ώς τα τέλη του έτους. Οσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες έχει υποβληθεί αίτημα για την εξασφάλιση περιόδου χάριτος για κεφάλαιο-τόκους έως τα τέλη Μαρτίου του 2010.

Θετικό για την αύξηση της ρευστότητας της εταιρείας, είναι η αναμονή είσπραξης 22,6 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του έτους από πελάτες, ενώ επιπλέον 17 εκατ. ευρώ αναμένονται από το νέο έτος, ήτοι συνολικά 39,5 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Εδρασης διαμορφώνεται σήμερα σε 113 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα έσοδα της εταιρείας υποχώρησαν σε 24 εκατ. ευρώ από 54 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2008, ενώ εμφανίστηκαν ζημίες 19 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 80.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι ζημίες προκλήθηκαν από τη μείωση του κύκλου εργασιών, ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης του κατασκευαστικού και οικοδομικού αντικειμένου, που σε συνδυασμό και με την κρίση, οδήγησαν σε καθυστέρηση εισπράξεων τόσο από το δημόσιο, όσο και από ιδιώτες πελάτες. Πλέον, η διοίκηση δρομολογεί νέο επιχειρηματικό σχέδιο, αλλά και την υπαγωγή της στο Προσωρινό Πλαίσιο Στήριξης Επιχειρήσεων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά 70%, απ’ όπου προσδοκά στην άντληση πιστώσεων 12 εκατ. ευρώ.