ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση κερδοφορίας κατά 76% για τη «Βάρδας»

Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις δεν πρόσφεραν οικονομικές ανάσες στον εμπορικό κόσμο της χώρας, αφού παρουσιάστηκε μείωση του τζίρου. Η εισηγμένη εταιρεία Βάρδας εμφάνισε μείωση της καθαρής κερδοφορίας κατά 76% το α΄ εξάμηνο του 2009, καθώς διαμορφώθηκαν στα 401.000 ευρώ από 1,67 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008. Οπως τονίζει η διοίκηση με επικεφαλής τον κ. Θεόδωρο Βάρδα (φωτογραφία), «με σκοπό τον περιορισμό των δυσμενών επιδράσεων από την οικονομική ύφεση, έχει θέση σε εφαρμογή δέσμη οικονομικών μέτρων.Τα μέτρα αυτά αναφέρονται σε νέες τιμολογιακές πολιτικές και πολιτικές marketing, προσφορές εμπορευμάτων σε τακτές περιόδους, στη διάθεση νέων εμπορικών σημάτων, αλλά και στον περιορισμό των πάσης φύσεως εξόδων.