ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ομόλογα

Αυξήθηκε η διαφορά απόδοσης (spread) μεταξύ του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου και του αντίστοιχου γερμανικού κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου. Στην αρχή της εβδομάδας, το spread είχε διαμορφωθεί στις 123 μονάδες βάσης, ενώ μετά την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών, στη συνεδρίαση της Πέμπτης το spread αναρριχήθηκε στις 144 μονάδες βάσης. Παράλληλα, σημειώθηκε και αύξηση του όγκου συναλλαγών, καθώς μόνο την Πέμπτη ανήλθε στα 2,3 δισ. ευρώ. Η τιμή του δεκαετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στις 110,05 μονάδες με απόδοση 4,70%, ενώ το δεκαετές γερμανικό ομόλογο ανήλθε στις 102,05 μονάδες με απόδοση 3,25%. Η εγχώρια αγορά ομολόγων θα αποτυπώσει και στις επόμενες συνεδριάσεις το κλίμα που επικρατεί στη χώρα μας, καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου.