ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συντομα

Τα αγροτικά προϊόντα αποκτούν ταυτότητα

Την ιχνηλασιμότητα των αγροτικών προϊόντων προκειμένου ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει τόσο ο καταναλωτής όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες τον τόπο και χρόνο παραγωγής τους καθώς και τις ακριβείς ποσότητες, θεσπίζει η αγορανομική διάταξη 9/2009, η οποία θα τεθεί σε ισχύ σε ένα μήνα.

Πιο συγκεκριμένα καθιερώνεται για κάθε προϊόν ή παρτίδα προϊόντων η υποχρέωση ειδικής σήμανσής του, καθώς και η υποχρέωση καταγραφής του σε ειδικό αρχείο. Παράλληλα, για κάθε προϊόν ή παρτίδα προϊόντων καθιερώνεται ένας ειδικός αριθμός, από τον οποίο εύκολα θα φαίνεται ο τόπος και ο χρόνος παραγωγής καθώς και η ποσότητα κάθε παρτίδας.

Στόχοι της νέας ρύθμισης είναι η διασφάλιση και η διαφάνεια στην προώθηση κι εμπορία αγροτικών προϊόντων, η αποτροπή της νοθείας και της παραπλάνησης των καταναλωτών, η διευκόλυνση του έργου των ελεγκτικών υπηρεσιών και τέλος η προστασία του εισοδήματος των Ελλήνων αγροτών, καθώς αναμένεται να καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα το φαινόμενο των «ελληνοποιήσεων» αγροτικών προϊόντων.

Μediterra: πτώση μεγεθών

Μείωση των οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο η εταιρεία Μediterra, η οποία ωστόσο εμπλουτίζει διαρκώς την γκάμα των διακινούμενων προϊόντων της, προκειμένου να κατακτήσει μερίδια στην αγορά των φυσικών προϊόντων. Ο τζίρος της μειώθηκε κατά 14,45%, διαμορφούμενος στα 3,252 εκατ. ευρώ, τα κέρδη μετά τους φόρους συρρικνώθηκαν στα 20.882 ευρώ από 104.142 ευρώ, σημειώνοντας πτώση 79,94%.

Κέρδη 4,8 εκατ. ευρώ για την Allianz Ελλάδος

Ανοδικά κινήθηκαν τα μεγέθη της Allianz Ελλάδος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, διασφαλίζοντας λειτουργικά κέρδη 7,1 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά τους φόρους 4,8 εκατ. ευρώ. Η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα 106,9 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της πολύ σημαντικής ανάπτυξης των εργασιών της, κατά 14,1%, το δεύτερο τρίμηνο του έτους έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στις γενικές ασφάλειες ανήλθε στα 47,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 22,1%, ενώ άνοδο κατά 30% κατέγραψε ο κλάδος αυτοκινήτου. Ο κλάδος αυτοκινήτου απέφερε κέρδη 4 εκατ. ευρώ και στη θετική αυτή εξέλιξη λειτούργησε καθοριστικά η περαιτέρω βελτίωση του δείκτη combined ratio (άθροισμα των ποσοστών αποζημιώσεων και εξόδων), ο οποίος υποχώρησε στο 88,4% από 90,2% το 2008 και 91,6% το 2007, ενώ ο δείκτης ζημιών διαμορφώθηκε στο 57,2% και ο δείκτης εξόδων στο 31,2%.