ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναστέλλει τους πλειστηριασμούς η Alpha Bank

Σε αναστολή των πλειστηριασμών έως το τέλος Δεκεμβρίου και για ποσά έως 200.000 ευρώ, θα προχωρήσουν οι τράπεζες, τηρώντας τη σχετική συμφωνία που έγινε μεταξύ υπουργείου Οικονομίας και Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών. Ηδη σχετική ανακοίνωσε έκανε η Alpha Bank, αλλά αντίστοιχη πολιτική, όπως διαβεβαιώνουν, θα ακολουθήσουν όλες οι τράπεζες με την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για βεβαιωμένες οφειλές.

Η αναστολή των πλειστηριασμών, σε πρώτη φάση από τις τράπεζες, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ανακουφιστικά για το 10% περίπου των περιπτώσεων ακινήτων που βγαίνουν στον πλειστηριασμό κάθε χρόνο, καθώς από το σύνολο των 42.500 πλειστηριασμών που πραγματοποιήθηκαν το 2008, αυτοί που έγιναν από τις τράπεζες, υπολογίζονται σε 4.500. Αντίστοιχα είναι τα μεγέθη και για το 2007, έτος κατά το οποίο οι συνολικοί πλειστηριασμοί έφτασαν τους 36.215, από τους οποίους αυτοί που έγιναν από τις τράπεζες είναι -σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤ- οι 2.634, ενώ τα στοιχεία του 6μήνου του τρέχοντος έτους ανεβάζουν το σύνολο των πλειστηριασμών στους 25.000 περίπου. Τόσο τα στοιχεία από το σύνολο των πλειστηριασμών όσο και τα στοιχεία από τις τράπεζες συνηγορούν για ετήσια αύξηση κατά 17%, εξέλιξη που αποδίδεται στην πολιτική διακανονισμού των οφειλών που ακολούθησαν οι τράπεζες.