ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη τραπεζών με μικρές προβλέψεις για επισφάλειες

Την επιδείνωση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων των τραπεζών υποδαυλίζει η αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση: στο τέλος του πρώτου εξαμήνου ο δείκτης των καθυστερήσεων προσέγγισε το 7%, από 6% στο πρώτο τρίμηνο του 2009, 5% στο τέλος του 2008 και μόλις 4,5% που ήταν στο τέλος του 2007.

Θα περίμενε κανείς οι τράπεζες να ενισχύσουν τις προβλέψεις τους ώστε να θωρακιστούν έναντι της κρίσης. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Στην πράξη, οι τράπεζες πράττουν ακριβώς το αντίθετο, διενεργώντας τις ελάχιστες δυνατές προβλέψεις. Η απροθυμία των τραπεζών να αυξήσουν ουσιαστικά τις προβλέψεις οφείλεται σε ένα και μόνο λόγο: κάθε ευρώ που προστίθεται στις προβλέψεις αφαιρείται από τα κέρδη. Χαρακτηριστική ήταν η τακτική που ακολούθησαν στο δεύτερο τρίμηνο: σχεδόν όλες οι μεγάλες τράπεζες υπογράμμισαν την ανάκαμψη των κερδών, αφήνοντας στη σκιά κρίσιμα ζητήματα, όπως η πορεία των επισφαλειών.

Την αποδυνάμωση των ισολογισμών των τραπεζών αποτυπώνει η εξέλιξη των δεικτών κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από συσσωρευμένες προβλέψεις που ανακοινώνει η κάθε τράπεζα.