ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκτός χρηματιστηρίου Rainbow και Singularlogic

Θέμα ημερών είναι η απόκτηση του 90% για τη Rainbow και Singularlogic από τις Infoquest και MIG Technology, που έχουν υποβάλει αντίστοιχες δημόσιες προτάσεις. Συνεπώς, μέσα στον Σεπτέμβριο οι δύο παραπάνω εταιρείες θα αποχαιρετήσουν το χρηματιστηριακό ταμπλό, αφού Infoquest και MIG Technology θα συγκεντρώσουν συνολικά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Χθες, η Infoquest ανακοίνωσε ότι ελέγχει ποσοστό 89,49% στη Rainbow. Οπως ενημέρωσε η Infoquest την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2009, η ISQuare (θυγατρική του ομίλου Infoquest) απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 43.284 μετοχές της Rainbow, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,58% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας και, κατά συνέπεια, πλέον κατέχει συνολικά 6.711.787 μετοχές της Rainbow, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,49% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω 43.284 μετοχών ήταν 1,46 ευρώ ανά μετοχή, ή 63.195 ευρώ συνολικά. Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο της Rainbow επισημαίνει ότι το προσφερόμενο από τον προτείνοντα τίμημα των 1,46 ευρώ ανά μετοχή βρίσκεται εντός του εύρους τιμών που προκύπτει από την έκθεση του συμβούλου και μπορεί να χαρακτηριστεί δίκαιο από χρηματοοικονομικής άποψης για τους κατόχους των μετοχών.

Επίσης, χθες η MIG Technology ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αθηνών ότι ελέγχει ποσοστό 87,25% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Singularlogic, έπειτα από την υποβολή την 4η Αυγούστου 2009 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Αναλυτικά, κατά την 4η Σεπτεμβρίου 2009, η MIG Technology Holdings απέκτησε 70.512 μετοχές της Singularlogic, με αποτέλεσμα το ποσοστό επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει να ανέρχεται σε 87,25%.