ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προς την Εναλλακτική Αγορά οδεύει η εταιρεία Vidavo

Στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου (ΕΝΑ) οδεύει η εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Vidavo, που δραστηριοποείται στον τομέα των τηλεματικών εφαρμογών στον χώρο της Υγείας, εστιάζοντας στην πρόληψη, έναν τομέα στον οποίο στο εξωτερικό πραγματοποιούνται ήδη πολύ μεγάλες επενδύσεις. Την εισαγωγή ανέλαβε η Cuardian Trust Χρηματιστηριακή.

Η καθαρή θέση της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με την Εκθεση Αποτίμησης, από την ανεξάρτητη κυπριακή εταιρεία συμβούλων Emerging Markets Experts Ltd. η αξία κεφαλαιοποίησής της ανέρχεται στο ποσό των 6 εκατ. ευρώ. Πρόεδρος και κύριος μέτοχος της εταιρείας είναι ο κ. Παντελής Αγγελίδης, στα σχέδια του οποίου περιλαμβάνεται η εφαρμοσμένη έρευνα για τη γένεση νέων και εξελιγμένων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της τηλεματικής στην υγεία.

Η Vidavo είναι μία από τις 33 επιχειρήσεις του Ομίλου THERMI, ο οποίος χρηματοδότησε τις αρχικές της δράσεις, με αποτέλεσμα σήμερα να συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 27,63%. Η εταιρεία έχει κατορθώσει να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες επενδύσεις προκειμένου να μετατρέψει την ερευνητική της τεχνολογία σε εμπορικά προϊόντα και να συμπιέσει το λειτουργικό της κόστος. Με την εισαγωγή της εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου φιλοδοξεί να αποτελέσει μια αξιόλογη επενδυτική πρόταση και χρησιμοποιώντας τα οφέλη της εισαγωγής της σε κάθε επίπεδο, να προχωρήσει σε επέκταση των δραστηριοτήτων της.