ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το 2015 η ολοκλήρωση των επενδύσεων

Την 1η Οκτωβρίου 2009, βάσει της συμφωνίας, με την εγκατάσταση των Κινέζων, η θυγατρική της Cosco Pacific, Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) θα αναλάβει τη διαχείριση της προβλήτας ΙΙ απασχολώντας το σύνολο του προσωπικού του ΟΛΠ έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του προβλήτα Ι, τον Ιούλιο του 2010.

Οι επενδύσεις που ανέλαβε να υλοποιήσει η Cosco, συμπεριλαμβανομένης και της προβλήτας ΙΙΙ, συμφωνήθηκε να ολοκληρωθούν το 2015, ώστε από το 2016 και μετά να επιτευχθεί ο στόχος για τη διακίνηση εμπορευμάτων της τάξεως των 3,7 εκατ. TEU’s. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι τα τέλη της 35ετούς συμβάσεως θα γίνουν επιπλέον επενδύσεις περί τα 300 εκατ. ευρώ.

Η Cosco θα προσλάβει 600 άτομα προσωπικό για τις ανάγκες λειτουργίας του ΣΕΜΠΟ, ενώ συμφωνήθηκε το 10% των προσλήψεων αυτών να προέλθει από τα παιδιά των εργαζομένων, εφόσον το επιθυμούν.