ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αμοιβαία κεφάλαια

Εισροές και κυρίως θετικές αποδόσεις χαρακτήρισαν την προηγούμενη εβδομάδα το σύνολο της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Οι εισροές ανήλθαν σε 13,3 εκατ. ευρώ από εκροές 6,8 εκατ. ευρώ που σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αποδόσεις για όλες τις υποκατηγορίες είχαν εύρος από -0,68% έως 1,97%. Θετική εικόνα εμφάνισαν και τα τρία funds of funds, με εύρος αποδόσεων από 0,25% έως 2,87%, ενώ η εν λόγω κατηγορία αμοιβαίων εμφάνισε εκροές 0,02 εκατ. ευρώ.

Οι αποδόσεις διαμορφώθηκαν ως εξής: Τα Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού είχαν απόδοση 0,04%, τα Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού -0,68%, τα Μετοχικά Εσωτερικού 1,16%, τα Μετοχικά Εξωτερικού 1,97%, τα Μεικτά Εσωτερικού 0,83%, τα Μεικτά Εξωτερικού 1,53%, τα Ομολογιακά Εσωτερικού 0,12% και τα Ομολογιακά Εξωτερικού κατά -0,27%. Το συνολικό ενεργητικό τους ανήλθε στα 10,4 δισ. ευρώ από 10,3 δισ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδας.

Τα Μετοχικά Funds of Funds αύξησαν τα κέρδη τους κατά 2,87%, ακολούθησαν τα Μεικτά που ενισχύθηκαν κατά 0,94% και τα Ομολογιακά 0,25%. Το συνολικό ενεργητικό τους ανήλθε στα 732 εκατ. ευρώ, από 719 εκατ. ευρώ.