ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η πορεία της αγοράς πλαστικών σωλήνων

Η ζήτηση για πλαστικούς σωλήνες συνδέεται άμεσα με την πορεία διαφορετικών κλάδων και δραστηριοτήτων, όπως είναι αυτοί των κατασκευών (δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα, οικοδομική δραστηριότητα κ.λπ.) και των αγροτικών καλλιεργειών (άρδευση γεωργικών εκτάσεων), σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ICAP. Με τη σειρά τους, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για τα εξεταζόμενα προϊόντα εξαρτώνται από τη γενικότερη πορεία της οικονομίας, την εξέλιξη των επενδύσεων, κ.λπ. Στην ελληνική αγορά πλαστικών σωλήνων δραστηριοποιείται ένας σχετικά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, παραγωγικών και εισαγωγικών, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος και τη δυναμικότητά τους. Οι περισσότερες από τις μεγάλες και οργανωμένες παραγωγικές μονάδες ανανεώνουν περιοδικά τον μηχανολογικό εξοπλισμό τους, προσπαθώντας να παραμείνουν ανταγωνιστικές τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Τη δυνατότητα αυτή δεν διαθέτει η πλειοψηφία των μικρότερων παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου. Οσον αφορά τις εισαγωγικές επιχειρήσεις πλαστικών σωλήνων, οι περισσότερες δραστηριοποιούνται στο εμπόριο μιας σχετικά ευρείας γκάμας προϊόντων (συναφών και όχι), όπως υδραυλικά είδη και είδη κρουνοποιίας, προϊόντα κεντρικής θέρμανσης, κ.ά. Η συνολική εγχώρια παραγωγή πλαστικών σωλήνων παρουσίασε συνεχή άνοδο κατά την περίοδο 2002-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,8%. Η φαινομενική κατανάλωση πλαστικών σωλήνων στη χώρα μας ακολούθησε ανοδική πορεία τη χρονική περίοδο 1994-1998, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 8,3%, πτωτικές τάσεις το χρονικό διάστημα 1999-2002 (με εξαίρεση το 2000/99) και αύξηση με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 3,8% μεταξύ 2003-2008.