ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συντομα

ΑΝΕΡΓΙΑ

67.729 νέοι ανέργοι προστέθηκαν σε ένα χρόνο φέτος τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, το ποσοστό ανεργίας του Ιουνίου διαμορφώθηκε στο 8,6%, από 8,5% που ήταν τον Μάιο του 2009 και 7,3% τον περυσινό Ιούνιο.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

9,2% μειώθηκε ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούλιο του 2009, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2008. Η μείωση προήλθε από την πτώση κατά 9% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών, τη μείωση κατά 14,3% του δείκτη παραγωγής ορυχείων – λατομείων και τη μείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού.

ΕΜΠΟΡΙΟ

15,3% μείωση παρουσίασε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο του β΄ τριμήνου 2009, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριμήνου 2008. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας της ΕΣΥΕ, κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2008 προς το 2007 είχε καταγραφεί αύξηση 12,7%.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

34% μειώθηκε η συνολική αξία των εισαγωγών τον Ιούλιο του 2009, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2008. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΣΥΕ, η συνολική αξία των εξαγωγών παρουσίασε μείωση 20,5% τον Ιούλιο του 2009.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

54% αυξήθηκαν τα εκτιμώμενα πρόστιμα από τους ελέγχους που ολοκλήρωσε η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων τον Αύγουστο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2008. Τα εκτιμώμενα πρόστιμα ανέρχονται στο ποσό των 82.790.416 ευρώ, έναντι 53.837.102 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2008.