ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιτακτική ανάγκη για τις τράπεζες η τόνωση της κεφαλαιακής τους βάσης

Οι προτάσεις της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας αλλά και η διαφαινόμενη συμφωνία του G20 για την αύξηση των ορίων κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών έχει θορυβήσει παράγοντες του κλάδου. Εάν θεσμοθετηθούν τα προτεινόμενα μέτρα, τότε πολλές τράπεζες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, επισήμανε αυτήν την εβδομάδα η βρετανική εφημερίδα Financial Τimes.

Μία από τις προτάσεις που συζητούνται είναι η επιβολή ορίου στην άντληση κεφαλαίων από τις τράπεζες έως και 25 φορές του ενεργητικού τους, χωρίς να γίνεται εξαίρεση για τον χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο. Στην Ελβετία, η αρχή εποπτείας του τραπεζικού κλάδου έχει ήδη ζητήσει από την UBS και την Credit Suisse, τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες στη χώρας, να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους βάση κατά 1,5 φορά περισσότερο του ελάχιστου ορίου που ισχύει διεθνώς. Σε ιδιαίτερα αδύναμη θέση εκτιμάται ότι θα βρεθούν οι τράπεζες που έχουν εκχωρήσει προνομιούχες μετοχές σε κυβερνήσεις για την έκτακτη οικονομική τους στήριξη. Αν και δεν είναι κοινές μετοχές, οι προνομιούχες συγκαταλέγονται στην ευρύτερη κατηγορία των κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (Tier 1). Τα κεφάλαια Tier 1 είναι βασικός γνώμονας για την οικονομική ισχύ των τραπεζών.

Μέχρι τα τέλη του έτους, η Επιτροπή της Βασιλείας αναμένεται να έχει ετοιμάσει σχέδιο για την αύξηση των ορίων κεφαλαιακής επάρκειας πέραν του ελαχίστου ορίου ακόμη και για τις ομαλές περιόδους της οικονομίας. Αυτή η παράμετρος από μόνη της εκτιμάται ότι θα περιορίσει τη δυνατότητα των τραπεζών να παραχωρούν μερίσματα ή να προχωρούν σε επαναγορά μετοχών. Τα όρια έκθεσης ιδίων κεφαλαίων σε δανεισμό επίσης αναμένεται να χαραχθούν σε διεθνή κλίμακα.