ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Αχρείαστο το έργο για τις οπτικές ίνες»

«Φιλόδοξο, ακριβό και αχρείαστο» χαρακτηρίζει ο ΟΤΕ το έργο της κυβέρνησης Fiber to the Home (FTTH) που στόχο έχει να φέρει οπτικές ίνες σε περίπου 2 εκατ. νοικοκυριά με κόστος 2,1 δισ. ευρώ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο κείμενο που απέστειλε ο οργανισμός στο υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξάγεται αυτήν την περίοδο για το σχετικό προσχέδιο νόμου, η κυβερνητική παρέμβαση αλλοιώνει τον ανταγωνισμό. Επίσης ανατρέπει την πολιτική απελευθέρωσης της τηλεπικοινωνιακής αγοράς που ακολουθήθηκε επι 20ετία, δημιουργώντας κρατικό μονοπώλιο τηλεπικοινωνιακών υποδομών, με αμφίβολα αποτελέσματα για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών των πολιτών.

Η πρόταση του ΟΤΕ στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς εστιάζεται στην ανάπτυξη του δικτύου VDSL2 (very high speed DSL) το οποίο, εκτός από εξοικονόμηση πόρων (κοστίζει το 1/5 της οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι), προσφέρεται και για ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. «Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι η μετάβαση στα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς θα πρέπει να είναι σταδιακή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παροχή αυξημένων ταχυτήτων σε σχετικά συντομο χρονικό διάστημα και να υπάρξει η κατάλληλη εκπαίδευση των χρηστών. Η τεχνολογία VDSL2 δίνει αυτήν τη δυνατότητα», αναφέρει ο ΟΤΕ. Συνιστά δε εγκράτεια στη δημιουργία του υπερ-δικτύου, καθώς θα πρέπει να σταθμιστεί και η επίδραση των άλλων τεχνολογιών, όπως π. χ. της κινητής τηλεφωνίας.

Πέρα όμως από το κόστος, ο ΟΤΕ θέτει και θέματα δικαίου του ανταγωνισμού. Το έργο, σύμφωνα με τον κυρίαρχο τηλεπικοινωνιακό οργανισμό, έρχεται να επιδράσει σε μια αγορά στην οποία ήδη λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Παρεμβαίνει δε τη στιγμή που υπάρχει ένας τουλάχιστον επενδυτής για τα δίκτυα νέας γενιάς. Αντίθετα, το έργο αφήνει εκτός της εμβέλειάς του την αγορά της περιφέρειας, στην οποία κανείς επενδυτής σήμερα δεν θέλει να επενδύσει.  Θέτει επομένως ζήτημα επιδείνωσης του ψηφιακού χάσματος, μεταξύ κέντρου και περιφέρειας στην Ελλάδα. Γι’ αυτό συνιστά στην κυβέρνηση να εξετάσει περισσότερο το θέμα της παροχής καθολικής ευρυζωνικής πρόσβασης, παρά στη δημιουργία ενός υπερδικτύου για τους πολίτες των μητροπολιτικών κέντρων.

Σε ό, τι αφορά την υλοποίηση του έργου, ο ΟΤΕ επικρίνει τα προνόμια του Εθνικού Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΟΔΙΑ) του δικτύου και ζητεί να ισχύσει το ίδιο καθεστώς για όλους τους παίκτες της αγοράς. «Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι όλες οι ευεργετικές διατάξεις του υπο δημόσια διαβούλευση προσχεδίου νόμου θα πρέπει να γενικευτούν και να ισχύσουν για όλους τους παρόχους που πρόκειται να αναπτύξουν δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς». Σύμφωνα με τον ΟΤΕ, η σχετική διάταξη για απαλλαγή του ΕΦΟΔΙΑ από τέλη διέλευσης προσκρούει στη συνταγματική αρχή της ισότητας και την πάγια νομολογία.

Τέλος, επικρίνει το επιχειρηματικό μοντέλο του έργου, επισημαίνοντας ότι το έργο είναι κερδοφόρο μόνο για τις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.