ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η μείωση των καλλιεργειών ρίχνει τις πωλήσεις των φυτοφαρμάκων

Σταθεροποιητικές τάσεις επικρατούν τα τελευταία χρόνια στον κλάδο φυτοπροστασίας, ο οποίος πέρυσι έχασε το 1% της αξίας του και διαμορφώθηκε στα 180 εκατ. ευρώ.

Για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο εκτιμάται ότι η ζήτηση θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς οι καλλιεργούμενες εκτάσεις των βασικότερων δημητριακών μειώθηκαν. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις μαλακού σιταριού αναμένεται να διαμορφωθούν σε 1,64 εκατ. στρέμματα (-5% σε σχέση με το 2008), του σκληρού σιταριού σε περίπου 4,7 εκατ. στρέμματα και του καλαμποκιού σε 1,6 εκατ. στρέμματα (-29%). Το γεγονός αυτό οφείλεται στη σημαντική κάμψη των διεθνών τιμών των προϊόντων αυτών κατά τη διάρκεια του 2008, μετά την έντονη άνοδο που χαρακτήρισε το 2007.

Εκπρόσωποι των εταιρειών εκτιμούν ότι η ζήτηση θα μειωθεί περαιτέρω κατά την περίοδο 2009-2010, καθώς οι τιμές θα υποχωρήσουν κι άλλο, οδηγώντας έτσι τις αντίστοιχες εκτάσεις σε νέα μείωση.

Σημαντικό επίσης παράγοντα περιορισμού των καλλιεργειών και της εγχώριας ζήτησης αποτελεί και η σταδιακή μείωση των επιδοτήσεων σε βασικά είδη καλλιέργειας στο πλαίσιο εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περίπτωση αυτή αποτελούν οι βαμβακοκαλλιέργειες -όπου η χρήση των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων είναι έντονηω λόγω της διακοπής των επιχορηγήσεων, με αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό των εκτάσεών τους.

Αρνητική εξέλιξη αποτελεί επίσης η υιοθέτηση των κριτηρίων αποκλεισμού που θα ισχύσουν από το 2013, που θα οδηγήσουν σε απόσυρση αρκετών προϊόντων από την αγορά και αύξηση των τιμών, καθιστώντας τις καλλιέργειες περισσότερο ευάλωτες σε ασθένειες και παράσιτα λόγω του περιορισμένου αριθμού λύσεων. Οι περισσότερες εταιρείες έχουν ήδη προβληματιστεί, αφού πολλές από αυτές στηρίζονται σε ουσίες που πρόκειται να αποσυρθούν. Ετσι, αναμένεται ότι μέχρι το 2013 στην ελληνική αγορά θα απομείνουν μόνο 230 δραστικές ουσίες – από τις περίπου 800 που κυκλοφορούν. Οι πολυεθνικές εταιρείες επικεντρώνονται στην έρευνα και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων.

Η Ε. Ε. θέσπισε από 1ης Σεπτεμβρίου του 2008 κοινά MRLs για όλα τα κράτη-μέλη. Ωστόσο, τα σούπερ μάρκετ -με σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος- ζητούν από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς γεωργικά προϊόντα που να περιέχουν ακόμη χαμηλότερα MRLs, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.

Γενικά, οι τάσεις της αγοράς συνίστανται στην εισαγωγή εξελιγμένων προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και στοχευμένων προϊόντων με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς για την καταπολέμηση εντόμων, μυκήτων κ. λπ., τα οποία ωστόσο είναι ακριβότερα για τους Ελληνες αγρότες.

Προβλήματα

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία κάθε χρόνο οδηγεί σε απόσυρση σημαντικό αριθμό προϊόντων φυτοπροστασίας, με συνέπεια η προϊοντική βάση των εταιρειών του κλάδου διαρκώς να μειώνεται.

Τα αγροχημικά που κυκλοφορούν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια δέχονται έντονο ανταγωνισμό από φθηνότερα -και συνήθως μη πιστοποιημένα- προϊόντα.

Καίριο πρόβλημα αποτελούν και οι μεγάλες καθυστερήσεις που υφίστανται οι εταιρείες στις εισπράξεις από τους πελάτες τους, με τάση μάλιστα διεύρυνσης του μέσου διαστήματος είσπραξης (διαμορφώνεται περίπου στους 6 μήνες), ενώ στην τρέχουσα αρνητική συγκυρία η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο αυξάνεται αισθητά.