ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Telefonica κατά ΟΤΕ στη χονδρική

Στην ελληνική αγορά χονδρικής παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εισέρχεται η Telefonica. Η εταιρεία γνωστοποίησε χθες ότι η θυγατρική της εταιρεία Telefonica International Wholesale Services ανοίγει 15 γραφεία σε χώρες όπου δεν είχε παρουσία, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στόχος της ισπανικής εταιρείας είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (κυρίως διεθνείς χωρητικότητες και ανταλλαγή κίνησης), καθώς και σε μεγάλες -κυρίως πολυεθνικές- επιχειρήσεις που θέλουν να διασυνδέσουν την παρουσία τους ανά τον κόσμο. Η Telefonica, δίνοντας το στίγμα που θα κινηθεί, γνωστοποίησε ότι ανέλαβε τη διαχείριση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Deutsche Post DHL που εκτείνεται σε 28 ευρωπαϊκές χώρες, αντί περίπου 150 εκατ. ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η Telefonica στην Ελλάδα θα ανταγωνιστεί τoν OTE στους μεγάλους εταιρικούς πελάτες, αλλά και τη θυγατρική του OTEglobe που παρέχει υπηρεσίες σε τοπικής εμβέλειας τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Επίσης θα ανταγωνιστεί και τη Med Nautilus, θυγατρική της Telecom Italia, που παρέχει χωρητικότητες σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Η Telefonica, εκτός από την Ελλάδα, αποκτά παρουσία σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Δανία, Εσθονία, Πολωνία, Ουγγαρία, Αυστρία, Ρουμανία και Βουλγαρία.