ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα κεφάλαια 1,5 δισ. από ΕΤΕ

Στην έκδοση ειδικού τύπου ομολόγου προχωράει η Εθνική Τράπεζα, για την άντληση ρευστότητας. Σε πρώτη φάση η τράπεζα σχεδιάζει να αντλήσει από τις αγορές μέσω της ομολογιακής έκδοσης περί το 1,5 δισ. ευρώ, ενώ ο μεσοπρόθεσμος στόχος είναι, μέσω του προγράμματος έκδοσης καλυμμένων ομολογιών, να αντληθούν συνολικά κεφάλαια ύψους 10 δισ. ευρώ. Στελέχη της Εθνικής σημειώνουν ότι αποτελεί κίνηση προετοιμασίας για τη σταδιακή διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης του ομίλου. Με την έκδοση του ομολόγου εν πολλοίς η Εθνική Τράπεζα θα αποκτήσει μεγάλης διάρκειας (από 3 έως 7 χρόνια) προθεσμιακά κεφάλαια για την ομαλή χρηματοδότηση των εργασιών της.

Ανάδοχοι της επικείμενης έκδοσης είναι η Deutsche Bank, η Unicredit, καθώς επίσης η Morgan Stanley, η Royal Bank of Scotland και η Societe Generale. Σύμφωνα με στελέχη του ομίλου ΕΤΕ, η έκδοση του ομολόγου αντανακλά τη σταδιακή ομαλοποίηση των συνθηκών στις διεθνείς αγορές, αλλά και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων της Εθνικής Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα ήταν από τις πρώτες τράπεζες στην Ευρώπη που προχώρησε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών αμέσως μόλις βελτιώθηκαν οι συνθήκες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η τράπεζα άντλησε από τους μετόχους της 1,25 δισ. ευρώ με τη διάθεση 2 νέων μετοχών για κάθε 9 παλαιές προς 11,30 ευρώ ανά μετοχή. Στελέχη του ομίλου υπογράμμισαν ότι η αύξηση κεφαλαίου αποτέλεσε στρατηγική κίνηση, που προσδίδει κεφαλαιακή ευελιξία και δίνει το προβάδισμα στην Εθνική έναντι άλλων πιθανών αυξήσεων κεφαλαίου στον τραπεζικό χώρο διεθνώς, δεδομένων των διαγραφόμενων αλλαγών στο διεθνές εποπτικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας και των αντίστοιχων προσδοκιών του ευρύτερου επενδυτικού κοινού.

Ο όμιλος ανακοίνωσε κέρδη ύψους 708 εκατ. ευρώ για το α΄ εξάμηνο του 2009, παρουσιάζοντας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο πτώση κατά 13%. Τα κέρδη του β΄ τριμήνου ανήλθαν στα 391 εκατ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 23% σε σχέση με τα κέρδη του α΄ τριμήνου. Τα καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση κατά 41%, ενώ αύξηση κατά 10% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο και 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 σημείωσαν τα κέρδη της FinansΒank.

Πώληση ιδίων μετοχών

Στην πώληση 515.199 ίδιων μετοχών θα προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, η κατώτατη τιμή πώλησης ανά μετοχή καθορίστηκε σε 20 ευρώ. Ετσι τα έσοδα από την πώληση των μετοχών υπολογίζονται σε 10,3 εκατ. ευρώ ενώ η διάθεση των μετοχών θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2009. Πρόκειται για μετοχές που είχαν αγοραστεί πριν από την αλλαγή της νομοθεσίας και για την πώλησή τους απαιτούνταν «ειδική» απόφαση του Δ.Σ. της τράπεζας. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο η τράπεζα είχε προχωρήσει στη διάθεση 5.954.000 ιδίων μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με τιμή διάθεσης τα 13,50 ανά μετοχή.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση η μετοχή της τράπεζας δέχθηκε έντονες πιέσεις. Εκλεισε στο χαμηλότερο σημείο της ημέρας στα 21,9 ευρώ (-4,78%).