ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το 22,3% των τάνκερ ελέγχουν οι Ελληνες

Οι Ελληνες εφοπλιστές διαχειρίζονται σήμερα 3.135 πλοία (άνω των 1000 gt) με συνολική χωρητικότητα 169,45 εκατ. dwt, αντιπροσωπεύοντας το 14,8% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε dwt, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2008 – 2009 της ΕΕΕ. Το ναυπηγικό πρόγραμμα των Ελλήνων εφοπλιστών είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο μέσος όρος ηλικίας των πλοίων. Ειδικότερα, για τα υπό ελληνική σημαία πλοία ο μέσος όρος μειώθηκε στα 9 έτη, ενώ για τα υπό ξένη σημαία, αλλά υπό ελληνική διαχείριση, μειώθηκε στα 11,9 έτη από τα 12,5 που ήταν το 2008.

Από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει οτι οι Ελληνες ενίσχυσαν τη θέση τους, παγκοσμίως, στα επιβατηγά πλοία και στα πλοία μεταφοράς υγραερίου. Ειδικότερα:

– Στα δεξαμενόπλοια, οι Ελληνες ελέγχουν το 22,3% του παγκόσμιου στόλου έναντι 22,9% πέρσι και το 20,4% της χωρητικότητας έναντι 20,9%.

– Στα χημικά, ελέγχουν το 9,4% έναντι 9,8% και στη χωρητικότητα το 13,3% έναντι 14%.

– Στα μεταφοράς υγραερίου, ελέγχουν το 9,8% έναντι 8,9% όσον αφορά τον αριθμό πλοίων, και το 6,9% από 6,6% όσον αφορά τη χωρητικότητα.

– Στα πλοία μεταφοράς συνδυασμένων φορτίων, δηλαδή αυτά που φορτώνουν διάφορα προϊόντα, ελέγχουν το 5,6% έναντι 7,4% το αντίστοιχο περσινό διάστημα, και η χωρητικότητά τους αντιπροσωπεύει το 4,6% της παγκόσμιας χωρητικότητας έναντι 6% πέρσι.

– Στα Ore & Bulk Carriers, οι Ελληνες ελέγχουν το 18,1% του παγκόσμιου στόλου έναντι 19,8% πέρσι και το 19,1% σε χωρητικότητα, έναντι 21,9% πέρσι.

– Στα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ελέγχουν το 4,5% του παγκόσμιου στόλου έναντι 4,6% πέρσι και το 5,7% της χωρητικότητας έναντι 5,9%.

– Στα επιβατηγά ελέγχουν το 6,7% έναντι 6,5% πέρσι και το 6% της παγκόσμιας χωρητικότητας.