ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εικόνα σταθεροποίησης στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου

Ο συναγερμός δεν έχει λήξει για τις εισηγμένες επιχειρήσεις που βιώνουν τη χειρότερη χρονιά της δεκαετίας, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εικόνα των αποτελεσμάτων του γ΄ τριμήνου 2009, που ολοκληρώνεται σε 15 ημέρες από σήμερα θα εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις σε επίπεδο κύκλου εργασιών και κερδοφορίας με περαιτέρω μείωση του δανεισμού σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο αλλά και τα δύο τρίμηνα που έχουν προηγηθεί. Οι εκτιμήσεις της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ κάνουν λόγο για μία συνολική κερδοφορία στο σύνολο του 2009 που θα κινηθεί μεταξύ 5,6 δισ. ευρώ έως και 6 δισ. ευρώ (η πιο αισιόδοξη εκτίμηση), όταν το 2008 οι εισηγμένες εμφάνισαν κερδοφορία 5,7 δισ. ευρώ καταγράφοντας πτώση 42,8% σε σύγκριση με το 2007 που ήταν η καλύτερη χρονιά στη ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) με κέρδη 11,3 δισ. ευρώ. Στο α΄ εξάμηνο του 2009 οι εισηγμένες εμφάνισαν καθαρά κέρδη μετά φόρων ύψους 2,99 δισ. ευρώ. Οι εισηγμένες έχουν αναπτύξει άμυνες απέναντι στην ύφεση από την αρχή του έτους, προχωρώντας σε δραστικές περικοπές των δαπανών, κλείνοντας ζημιογόνες θυγατρικές και αναστέλλοντας επενδυτικά σχέδια. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτών των περιορισμών διεφάνησαν στο α΄ εξάμηνο του 2009 από τη μείωση των συνολικών υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων). Ταυτόχρονα οι εισηγμένες θεωρείται απίθανο να καταγράψουν τις ζημίες ύψους 1,17 δισ. ευρώ του δ΄ τριμήνου του 2008 όπου εκείνη τη χρονική περίοδο είχαν αιφνιδιασθεί από την ένταση και τη διάρκεια που συναντούσε την ελληνική οικονομία η διεθνής οικονομική κρίση. Η συγκρατημένη αισιοδοξία των διοικήσεων των εισηγμένων έχει να κάνει με κάποια καλύτερη εικόνα παραγγελιών που έχει αρχίσει να φαίνεται μετά τον Ιούλιο αλλά και εναλλακτικών λύσεων σε θέματα αντιμετώπισης της κρίσης.

Το βέβαιο είναι ότι η οικονομική κρίση δεν θα περιοριστεί σε ένα εξάμηνο αλλά θα χρειαστεί και άλλος χρόνος για να υπάρξει πιο ομοιογενής ανάκαμψη και περισσότερη διάχυση της ζήτησης έξω από τα κρατικά προγράμματα απόσυρσης. Αν στην εικόνα προστεθούν οι αυξήσεις κεφαλαίου που έχουν λάβει χώρα τις τελευταίες εβδομάδες στο Χ.Α. και η πρόωρη προσφυγή κάλπες τον Οκτώβριο γίνεται αντιληπτό ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτεροι εξωγενείς παράγοντες για την εμφάνιση διακυμάνσεων στο Χ.Α., ειδικά αν δεν υπάρξουν υποστηρικτικά νέα που θα αλλάξουν το μείγμα ειδήσεων βάζοντας τον όρο ανάπτυξη και πάλι πάνω στο τραπέζι. Οι εισηγμένες εφαρμόζουν αμυντικά σχέδια απέναντι στην κρίση και αναμένουν τα πρώτα δείγματα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.