ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η νέα Ολυμπιακή πετάει από την 1η Οκτωβρίου

Ετοιμη να πετάξει είναι η νέα Olympic Air από 1ης Οκτωβρίου 2009. Τη δέσμευση αυτή αναμένεται να λάβει αύριο ο πρόεδρος της MIG κ. Α. Βγενόπουλος, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Olympic Air, κ. Α. Συμιγδαλά, στη σχετική συνέντευξη. Η ημερομηνία δεν επελέγη τυχαία, καθώς σήμερα εκτιμάται ότι θα έχει υπογραφεί η σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. Η σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου -μαζί με τις άλλες τρεις (ΦΠΑ, απόσυρση Ι. Χ. και πλειστηριασμοί) – ήταν να διαβιβαστεί χθες από το Μέγαρο Μαξίμου στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά εκτιμάται ότι θα συμβεί σήμερα.

Το ενδεχόμενο, ωστόσο, να πετούν οι δύο «Ολυμπιακές» παράλληλα, η παλιά και η νέα, είναι ιδιαίτερα πιθανό. Καθώς ο μειοδοτικός διαγωνισμός για τις 24 άγονες γραμμές έχει καθυστερήσει, είναι πολύ πιθανό να μην υπάρξει μειοδότης – ανάδοχος των γραμμών μέχρι την 30ή/9/2009. Ως συνέπεια, οι συγκεκριμένες αερογραμμές θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από την κρατική Ολυμπιακή Αεροπορία. Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, το συγκεκριμένο μεταφορικό έργο δεν μπορεί επ’ ουδενί να μεταβιβασθεί στο διάδοχο σχήμα, καθώς θα θεωρηθεί αθέμιτη κρατική ενίσχυση.

Παράλληλα, σε νομικό επίπεδο, είχε προβλεφθεί σε ανύποπτο χρόνο η λειτουργία της κρατικής εταιρείας αερομεταφορών, παρά το γεγονός ότι έχει τεθεί σε εκκαθάριση. Ετσι η κρατική Ολυμπιακή μπορεί να τεθεί σε εκκαθάριση την 1η/10/2009 -οπότε τηρείται η συμφωνία με την Κομισιόν και τον ιδιώτη επενδυτή- αλλά η εταιρεία θα μπορεί να λειτουργεί, σε αντίθεση με ό, τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα. Ο ν. 3710/2008 προβλέπει την ειδική εκκαθάριση των προβληματικών ΔΕΚΟ και μπορεί να τις εξαιρέσει από την υφιστάμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, το άρθρο 40 του νόμου προβλέπει ότι οι προβληματικές ΔΕΚΟ και όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει στο παρελθόν κρατικές ενισχύσεις «είναι δυνατόν να τεθούν υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα». Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, σημειώνεται ότι «η θέση της εταιρείας σε ειδική εκκαθάριση δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, δεν συνεπάγεται διακοπή της λειτουργίας της και δεν επιφέρει τη λύση των πάσης φύσεως συμβάσεών της…». Επομένως, το ενδεχόμενο να πετούν οι δύο «Ολυμπιακές» ταυτόχρονα είναι πολύ πιθανό.

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές είχε καθυστερήσει τραγικά, αφού η υποβολή προσφορών τελικά πραγματοποιήθηκε στο τέλος Αυγούστου (26/8). Συμμετείχαν επτά επιχειρήσεις, από τις οποίες η κάθε μία υπέβαλε σχεδόν για όλες τις υπόλοιπες ενστάσεις. Ο θεωρητικός αριθμός των ενστάσεων ανέρχεται σε 42, αλλά συνολικά υποβλήθηκαν 37. «Ο χειρισμός όλων αυτών των ενστάσεων, σε συνδυασμό με το προεκλογικό κλίμα που διανύουμε, καθιστούν σχεδόν μαθηματικώς βέβαιον ότι μέχρι το τέλος του μήνα δεν θα υπάρχουν ανάδοχοι (για τις 24 άγονες γραμμές)», παρατηρούσε στέλεχος της αεροπορικής αγοράς.